Kennisbasis lerarenopleiding basisonderwijs

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een landelijke generieke kennisbasis voor de 27 lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland. Die kennisbasis maakt het mogelijk de beschikbare open leermaterialen te delen, (her)gebruiken, co-creëren en ontsluiten. In eerste instantie gaat het om leermaterialen voor het domein Generiek. 

Basisonderwijs

Instellingen

Fontys Hogescholen (penvoerder), Avans, De nieuwste PABO (Fontys/ Hogeschool Zuyd)

Doel en doelgroep

Door goede leermaterialen op een openbaar, gebruiksvriendelijk en doorzoekbaar platform te plaatsen kan zowel de student als de docent altijd bij de benodigde leermaterialen. Hierdoor kan onderwijs meer flexibel en op maat ingericht worden. We kunnen veel winst behalen door:

  • Bestaande leermaterialen te delen onder de vakdocenten in het cluster;
  • Samen in gesprek te gaan over wat kwalitatief goede leermaterialen zijn;
  • Inventariseren wat we al hebben en waar nog nieuw te ontwerpen leermaterialennodig zijn;
  • Ervaring opdoen in co-creatie van leermaterialen met studenten.

Doelgroep: De resultaten zijn bedoeld voor de studenten en docenten van de lerarenopleidingen van de samenwerkende partners (Fontys, Avans en Zuyd), maar staat in principe ook ter beschikking van andere lerarenopleidingen. Het gaat in dit project primair om de vakcommunity voor de generieke kennisbasis, maar we nemen ook de andere vakcommunities zoals (rekenen, taal en bewegingsonderwijs) mee in dit project.

Resultaten

Met dit project beogen we de volgende vijf resultaten:

  1. Van minimaal drie hogescholen hebben de lerarenopleidingen basisonderwijs hun bestaande leermaterialen binnen de kennisbasis Generiek met elkaar gedeeld in een gezamenlijke omgeving.
  2. De gedeelde leermaterialen uit dit project worden ingezet in het onderwijs op de eigen opleiding. Dat stelt de docenten in staat om ervaring op te doen met het (her)gebruik van open leermaterialen en te experimenteren met de wijze van inzet en de ervaren kwaliteit.
  3. Een ingerichte startpagina op Wikiwijs voor de lerarenopleiding basisonderwijs. Daarbij zijn alle concepten van de kennisbasis Generiek in open digitale leermaterialen vormgegeven.
  4. Een cultuurverandering binnen de vakcommunity’s die betrokken zijn bij de generieke kennisbasis in het delen, (her)gebruiken en open aanbieden van digitale leermaterialen.
  5. Een blauwdruk voor een werkwijze om structureel met docententeams binnen de opleiding leraar basisonderwijs te werken aan het delen, (her)gebruiken en maken van goede open en online leermaterialen.

Ontwikkelde materialen

Het belangrijkste te ontwikkelen materiaal is de landelijke generieke kennisbasis lerarenopleiding basisonderwijs. Het plan is deze kennisbasis te ontwikkelen vanaf mei 2021; in maart 2023 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. De leermaterialen worden beschikbaar gesteld via de kennisbank van Stichting 10 voor de leraar.

Contactpersoon voor vragen

Annemarie van den Broek, Fontys (a.vandenbroek-ab@fontys.nl)

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.