Kennisdossier: Digitaal toetsen

Als je serieus werk wilt maken van digitaal toetsen, bijvoorbeeld als je het voor een hele opleiding of instelling wilt invoeren, dan loop je tegen verschillende vraagstukken aan. Bekijk het kennisdossier Digitaal toetsen om hier antwoord op te krijgen.

Een lege zaal waar digitaal getoetst wordt

Over digitaal toetsen

Digitaal toetsen bespaart je nakijktijd, maakt snelle analyse van de uitkomsten van (tussen)toetsen mogelijk en kan studenten van gerichte feedback voorzien.

Toetsproces organiseren

Om het toetsproces te organiseren en ondersteunen heb je een professionele toets- en beheerorganisatie nodig. Om gecontroleerd en op grote schaal digitale toetsen af te nemen is een zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en verwerking van belang. Niet alleen voor docenten, maar ook andere betrokkenen betekent dit een nieuwe manier van werken.

Technische voorzieningen

Digitaal toetsen vraagt om technische voorzieningen om de toetsen mee af te nemen. Dit kunnen vaste pc’s zijn of meer flexibele oplossingen. Daarnaast moet je voor digitaal toetsen een of meer softwarepakketten kiezen. En ten slotte moeten digitale examens veilig en betrouwbaar worden afgenomen. Daarvoor is een veilig ingerichte toetsketen nodig.

Wet- en regelgeving

Digitaal toetsen heeft implicaties voor de regelgeving binnen je instelling. Het invoeren van digitaal toetsen vraagt om goede afstemming met het Onderwijs- en Examen Reglement (OER). Daarnaast heeft digitaal toetsen invloed op privacy van studenten. Denk aan het gebruik van toetsdata in analyses of het inzetten van surveillance op afstand.