Kennisdossier: Flexibel onderwijs organiseren

Hoe kan een onderwijsinstelling flexibiliteit in onderwijslogistieke processen goed organiseren, gebruikmakend van specifieke ICT-ondersteuning? Bekijk het kennisdossier Flexibel onderwijs organiseren om hier antwoord op te krijgen.

Vier studenten achter een laptop

Over flexibel onderwijs organiseren

Studenten vragen om meer flexibiliteit in het onderwijs, zodat ze studie, werk en privéleven kunnen combineren, en bij verschillende instellingen kunnen studeren.

Wat willen we bereiken?

Studenten willen met 1 klik op de knop weten wat hun rooster is, uit welk onderwijsaanbod ze kunnen kiezen binnen en buiten hun instelling, hoe het met hun studievoortgang gaat etcetera. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn. Veel instellingen lopen tegen de grenzen aan van hun huidige systemen en interne processen, die niet ingericht zijn om flexibele onderwijsprocessen te ondersteunen.

Wat gaan we doen?

Om plaatsonafhankelijk onderwijs te faciliteren is het wenselijk dat studenten over instellingen heen uniek identificeerbaar zijn. Zo weten verschillende instellingen zeker dat zij met dezelfde student te maken hebben. Binnen SURF onderzoeken we of 1 student-identiteit, een eduID, kan helpen om de wensen van onderwijsinstellingen, opleidingen en studenten te realiseren. Dit vraagt ook om technische randvoorwaarden, en wettelijke en bestuurlijke afspraken.

We werken aan een badge-infrastructuur om microcredentialing met digitale certificering mogelijk te maken. Als instelling kun je dan je aanbod in kleinere eenheden digitaal certificeren, met als resultaat dat studenten digitale badges ontvangen voor het succesvol afronden van deze kleinere eenheden.

Om studenten inzicht te geven in het aanbod van alle instellingen gaan we 1 onderwijscatalogus realiseren. De onderwijscatalogus wordt, dankzij het gebruik van standaarden voor het beschrijven van het curriculum, gevuld door de onderwijscatalogi van de instellingen.

Uitwisselbare studentgegevens, studieresultaten, roostergegevens en cursusinformatie zijn een opstap naar het delen van gegevens met andere opleidingen en instellingen. Als SURF werken we daarom aan de ontwikkeling en toepassing van architectuurprincipes en standaarden, uiteraard in samenwerking met instellingen die bij SURF zijn aangesloten.