Kennisdossier: Online en blended onderwijs

Online en blended onderwijs biedt bij uitstek kansen om onderwijs meer flexibel en persoonlijk aan te bieden. Wat zijn de mogelijkheden en wat vraagt het om je onderwijs op deze manier in te richten? Bekijk het kennisdossier Flexibel onderwijs organiseren om hier antwoord op te krijgen.

Studenten aan een tafel achter hun laptops

Over Online en blended onderwijs

Online en blended onderwijs maken steeds vaker onderdeel uit van het campusonderwijs. Omdat het tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk maakt, is online en blended onderwijs aantrekkelijk voor een brede doelgroep. Ook kan het de kwaliteit en de doelmatigheid van het onderwijs verbeteren.

Wat willen we bereiken?

Voor studenten is het aantrekkelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren. Het inzetten van online en blended onderwijs(elementen) helpt instellingen om aan de wensen van de studenten te voldoen. De kwaliteit van het onderwijs krijgt een flinke impuls als mogelijkheden van online onderwijs worden gecombineerd met het face-to-face onderwijs op de campus. Maar het invoeren van online en blended onderwijs is meer dan het (gedeeltelijk) digitaliseren van het bestaande onderwijs. Online en blended onderwijs heeft invloed op het businessmodel van de instelling, en op de rol van docenten en ondersteuners.

Wat gaan we doen?

SURF richt zich op de integratie van online onderwijs (-elementen) in het onderwijsaanbod van de instellingen. We begeleiden instellingen bij hun experimenten met online en blended onderwijs, delen opgedane kennis met het hele hogeronderwijsveld en bieden praktische handvatten over tools en methodieken en ondersteuning van docenten.

Ook kijken we naar de inrichting van onderwijsruimtes voor blended onderwijs. Het vraagt om een andere inrichting van de onderwijsruimtes om zo de didactische doelen optimaal te ondersteunen.