Knowledge Exchange: delen van kennis en ervaringen binnen Europa

Het samenwerkingsverband Knowledge Exchange (KE) richt zich op het ontwikkelen van samenhangend beleid om de ICT-voorzieningen en infrastructuur binnen het Europese onderzoek te verbeteren. KE bestaat uit toonaangevende nationale organisaties uit Europa, waaronder SURF.

Knowledge Exchange header

Knowledge Exchange

In het project Knowledge Exchange wisselen we samen met vijf andere instellingen in Europa kennis en ervaring uit over open science en de ICT-ondersteuning die daarbij nodig is. Knowledge Exchange is met name gefocust op samenwerking tussen experts en instellingen en het vormen van coalities van voorlopers op het gebied van open science. Het platform ‘Knowledge Exchange’ is bedoeld voor instellingen en samenwerkingsverbanden die kennis, ervaring en informatie willen delen op het terrein van open science en de ICT-ondersteuning daarvan. Dankzij deze uitwisseling ontstaan initiatieven voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten of samenwerkingsverbanden.

Zes partners vormen Knowledge Exchange

De KE-partners zijn zes belangrijke nationale organisaties in Europa die zich sterk maken voor de ontwikkeling van infrastructuur en diensten om het gebruik van digitale technologieën voor hoger onderwijs en onderzoek mogelijk te maken. Dit zijn:

Visie

Met onze vijf partners delen we een duidelijke visie: de resultaten van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Om dit mogelijk te maken starten we vanuit kennisuitwisseling tussen experts nieuwe activiteiten, om de ontwikkeling van digitale infrastructuur te ondersteunen.

Meer informatie

Expertise groepen

Knowledge Exchange kent twee internationale expertgroepen. Daarin worden actuele ontwikkelingen besproken en projecten gestart, waarbij ook andere experts betrokken worden. In de Open Access expert group hebben de Nederlandse Open Access experts Saskia Woutersen – Windhouwer (Universiteit Leiden) en Jeroen Sondervan (Universiteit Utrecht) zitting. In de Open Scholarship expert group wordt Nederland door Clifford Tatum (CWTS) en Laurents Sesink vertegenwoordigd.

Nieuwsberichten

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe KE publicaties en ontwikkelingen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief via de KE website.