Krachtigere samenwerking bij cybersecurity-incidenten

In februari 2020 tekenden SURF en 5 partners een convenant om nauwer te gaan samenwerken in het Nationaal Respons Netwerk (NRN). In het convenant staan afspraken over samenwerking bij cybersecurity-incidenten.

Respons op incidenten verder versterken

Het NRN bestaat al bijna 6 jaar, maar is met het convenant officieel gemaakt zodat deze partijen nog krachtiger kunnen samenwerken. Het doel is om bij grootschalige cyberincidenten de kennis en capaciteiten van de deelnemers te bundelen en daardoor de respons op dit soort incidenten te verder versterken.

Kennis en capaciteit delen

Het NRN is een initiatief van de Computer Emergency Response Teams (CERT’s) van de Informatiebeveiligingsdienst van de Nederlandse gemeenten (IBD), de Belastingdienst, SURF, het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Als vertrouwde partners wisselen zij informatie en kennis uit en delen zij waar mogelijk schaarse, specialistische capaciteiten op momenten dat een of meer deelnemers dit nodig hebben. Zo helpen de sector en ze elkaar bij calamiteiten en delen ze op regelmatige basis casuïstiek om van elkaar te leren en de CERT’s verder te professionaliseren.

Floor Jas van SURF (rechtsonder) ondertekent het NRN-convenant (© NCSC)

Floor Jas van SURF (rechtsonder) ondertekent het NRN-convenant (© NCSC)