Leading to Success, Smart Choices & Smart Tools

In dit project werkt de Universiteit Maastricht aan de ontwikkeling van online cursussen voor elke specialisatie in het master programma. De online cursussen helpen studenten van de Master in Public Policy and Human Development (MPP) om hun specialisatiekeuze te verbeteren.

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Zo kiezen studenten meer op inhoud, waardoor ze meer plezier in onderwijs hebben en er minder uitval van studenten is.

Instelling

Universiteit Maastricht

Doel en doelgroep

De studie MPP heeft een aantal specialisatietrajecten. Om studenten beter op hun specialisatiekeuze voor te bereiden heeft Maastricht University een samenvattend online lesprogramma ontwikkeld, waarin de verschillende specialisaties binnen de studie aan de orde komen. In de maand voorafgaand aan hun keuze kunnen studenten alle lesprogramma’s bekijken. Zo kunnen studenten wat dieper in de inhoud van de vakken duiken.

Naast het lesprogramma zijn er 8 toolkits ontwikkeld voor vaardigheden die binnen voor de arbeidsmarkt belangrijk zijn. Tot slot geven alumni uit alle specialisaties uitleg over hun huidige baan om een overzicht van mogelijke banen te bieden. De cursuspakketten zorgen daarmee niet alleen voor een efficiëntere  deelname aan het MPP-programma maar ook voor een beter aansluiting op de internationale arbeidsmarkt.

Resultaten

  • Er zijn 7 cursusprogramma’s met videomateriaal, lezingen, quizzen en opdrachten ontwikkeld, voor de richtingen Social Protection Policy, Foreign Policy & Development, Migration Studies, Risk and Vulnerability, Regional Integration & Multi-Level Governance Innovation, Governance of Innovation en Social Entrepreneurshop and Public Policy.
  • MPP-studenten kunnen de cursussen volgen via de elektronische leeromgeving EleUM. Andere studenten hebben via de open schoolomgeving van de UM toegang tot het cursusmateriaal.
  • Behalve de introductiecursussen zijn er 8 toolkits ontwikkeld waarin onderwerpen aan de orde komen waarvoor in het reguliere lesprogramma geen ruimte is.

Ontwikkelde materialen:

Tips

Maak zoveel mogelijk gebruik van software die al door de universiteit wordt ondersteund.

Contactpersoon voor vragen

Mindel van de Laar, mindel.vandelaar@maastrichtuniversity.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2017 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.