Learn computer networking fundamentals in a challenging and engaging way

Met dit project wil de Universiteit Twente (UT) onderwijs over computernetwerken beschikbaar stellen aan een wereldwijd publiek en in het bijzonder andere universiteiten. Ze gebruiken daarbij ‘challenges’ als onderwijsvorm. Bovendien hoopt de UT een impuls te geven aan het gebruik van challenges in haar eigen onderwijs. 

Open leermaterialen

Instelling

Universiteit Twente (UT)

Doel en doelgroep

De Universiteit Twente werkt voor het onderwijs over computernetwerken al een aantal jaren met ‘challenges’. Dit is een online onderwijsvorm waarin studenten een probleem uit het vakgebied in beperkte tijd moeten oplossen. De oplossing wordt automatisch getest en resulteert in een score. Die score zorgt voor competitie tussen de studenten. In dit project wil de UT deze onderwijsvorm ook buiten de UT beschikbaar maken om studenten vertrouwd te maken met de basis van computernetwerken. Het project wil ook verbeteringen realiseren op het gebied van vormgeving, documentatie, toegankelijkheid en serversoftware.

Resultaten

  • Er is een een gezamenlijk web-portal gerealiseerd voor alle challenges, inclusief een beheerdersinterface voor docenten en verwijzingen naar relevante hoofdstukken uit een open en online beschikbaar studieboek.
  • Via dit webportal zijn de challenges wereldwijd beschikbaar.
  • De challenges zijn beter vormgegeven en gedocumenteerd, en zijn ook beschikbaar gemaakt in programmeertaal Python.
  • De bestaande serversoftware voor de challenges is efficiënter en betrouwbaarder geworden. Ook het beheer is gemakkelijker geworden, omdat de software nu op een Linux- i.p.v. een Windows-server draait.

Ontwikkelde materialen:

Tips

Onderschat de complexiteit van het ontwikkelen van een ict-systeem niet; denk in een vroeg stadium na over de keuze van te gebruiken ontwikkelgereedschappen.

Contactpersoon voor vragen

 Pieter-Tjerk de Boer, p.t.deboer@utwente.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2017 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.