Learning-analyticsexperiment

Ontdekken wat learning analytics kan opleveren in het onderwijs is vooral een kwestie van doen. Daarom ontwikkelde SURF met een aantal instellingen een learning-analyticsinfrastructuur. Docenten van hogescholen en universiteiten experimenteren binnen deze omgeving om learning analytics in de onderwijspraktijk toe te passen.

learning analytics

Welke studiedata zijn bruikbaar?

De vraag is welke studiedata betekenisvol zijn om het leerproces te verbeteren. Het gaat niet alleen om het ontdekken van patronen in grote hoeveelheden data, maar ook om de vertaling van analyses naar zinvolle interventies. Het doel van het experiment is om instellingen hands-on ervaring op te laten doen met learning analytics. We willen zo laten zien hoe je learning analytics praktisch kunt toepassen in het onderwijs.

Het experiment met learning analytics

In het experiment onderzoeken we welke online activiteiten studenten uitvoeren. Ook kijken we hoe gegevens hierover docenten en studenten inzicht kunnen geven in de studievoortgang. Daarnaast onderzoeken we de bereidheid bij studenten om hun online studieactiviteiten te tonen. We stellen alle opgedane kennis en ervaringen, de technische implementatie en de juridische randvoorwaarden van dit experiment ter beschikking.

Docenten aan het woord

Docent Ilja Cornelisz (VU)

"Met name het mogelijk maken van meer inzicht in hun eigen studievoortgang vinden studenten nuttig."

Ilja Cornelisz, docent Statistiek aan de VU, was betrokken bij de ontwikkeling van de learninganalytics-infrastructuur en neemt als docent voor de tweede keer deel aan het experiment. “Het doel is om, mede dankzij learning analytics, statistiekonderwijs aan de VU verder te verbeteren en aan te laten sluiten bij de behoeften en voorkeuren van studenten. Ook voor studenten zelf biedt learning analytics meerwaarde, zo blijkt uit een evaluatie onder studenten tijdens de 1e ronde. Met name het mogelijk maken van meer inzicht in hun eigen studievoortgang vinden ze nuttig.”

Docent Stephanie Edwards (HU)

"lk hoop dat dit keer meer studenten meewerken."

Voor het vak Curriculum Design van de lerarenopleiding Engels bij de HU onderzoekt docent Engels Stephanie Edwards voor de tweede keer de online studieactiviteiten van ruim 50 studenten. Zij vindt het essentieel om nog meer studenten bij dit experiment te betrekken om zo een breder beeld te krijgen van hoe de studenten omgaan met de leeromgeving. “De eerste keer heeft maar 20% van de studenten deelgenomen, dit zijn over het algemeen de leergierige studenten. lk hoop dat dit keer meer studenten meewerken, zodat ik beter inzicht krijg hoe lang ze op een pagina blijven en ook om inhoudelijk met ze in discussie te gaan.”

Docent Erik Bolhuis (Windesheim)

"We leren docenten om geïnformeerd beslissingen te nemen om het onderwijs te verbeteren."

Erik Bolhuis, docent bij de Master Leren en Innoveren bij Windesheim zegt: “Bij het gebruik van de learning analytics-infrastructuur van SURF maken we het docenten op technisch gebied zo makkelijk mogelijk. Voor de pilot werken we met twee groepen, 50 masterstudenten en circa 80 bachelorstudenten bij de Logopedie opleiding. We zoeken gegevens die informatie verschaffen over het leerproces. Bijvoorbeeld welk leermateriaal studenten wanneer bekijken. Het doel is docenten te helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dat sluit aan bij de doelstellingen van ons Programmateam Studiesucces, waarbij we docenten leren om geïnformeerd beslissingen te nemen om het onderwijs te verbeteren.”

Meer informatie