Learning spaces

Learning spaces ondersteunen activerend onderwijs goed en helpen studenten bij het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden. De fysieke ruimtes bieden uitgebreide didactische mogelijkheden, stimuleren leerprocessen en zijn in sommige gevallen technologierijk. Maar hoe ontwikkel je learning spaces? Hoe zorg je ervoor dat ze optimaal benut worden?

Learning Spaces (Credits: Jasper van Winden)

Special Interest Group Learning Spaces

De SIG Learning Spaces bevordert en structureert het delen van expertise en kennis over innovatieve learning spaces tussen verschillende (onderwijs)instellingen. Kom in contact met collega’s, sluit je aan en deel je kennis en ervaringen via de Communities-website van SURF.

Bezoek de communities-pagina van SIG Learning Spaces

Wat zijn learning spaces?

Docenten gebruiken steeds meer activerende werkvormen, en hebben niet meer genoeg aan standaard klaslokalen. Instellingen experimenteren daarom al met innovatieve learning spaces: iedere fysieke plek, met of zonder technologie, die leerprocessen stimuleert. We spreken van innovatieve Learning Spaces om aan te geven dat we aansluiten bij onderwijsinnovatie. Denk hierbij ook aan aan technologierijke onderwijsruimtes, design labs, makerspaces, studio’s, teaching and learning labs, active learning classrooms en huddle spaces.

“Space creates expectations of behavior, suggests how to act, and communicates what is valued.” 
Adam Finkelstein, september 2019

Wat levert dit de docent op? 

Docenten kunnen in innovatieve onderwijsruimtes vaak gemakkelijk meerdere actievere werkvormen inzetten en experimenteren met andere IT- en AV-technieken en onderwijssettings.

Wat levert dit de student op?

Studenten zijn gebaat bij actief leren. Er wordt van hen verwacht dat ze creatief en divergent denken, beschikken over digitale geletterdheid en samenwerkingsvaardigheden hebben. Deze vaardigheden zijn nodig om aansluiting op de alsmaar veranderende arbeidsmarkt te behouden. Learning spaces geeft studenten variatie in het onderwijs en zorgt dat zij actiever betrokken zijn bij contactonderwijs.

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Binnen instellingen groeit het besef dat online en blended onderwijs andere eisen stelt aan de fysieke en digitale leeromgeving. Het vraagt om een andere inrichting van de onderwijsruimtes om zo de didactische doelen optimaal te ondersteunen. Nieuwe technologie maakt nieuwe onderwijsruimtes mogelijk. Daarnaast is de inzet van XR (extended reality – de verzamelnaam voor AR, VR en mixed reality-toepassingen) in opkomst. Welke eisen stelt dit aan de (digitale) leeromgeving?

Uitdagingen zijn:

  1. Welke eisen moet je stellen aan de fysieke en digitale leeromgeving?
  2. Hoe ontwikkel je innovatieve learning spaces? Welk type learning space is geschikt voor welke werkvorm?
  3. Hoe zorg je dat docenten ondersteund worden bij het gebruik van innovatieve learning spaces?

Wat doet SURF om de mogelijkheden van learning spaces te verkennen?

In 2019 en 2020 heeft SURF studiereizen georganiseerd naar de VS. De stand van zaken rond learning spaces in de VS is beschreven in een onderzoeksrapport: Active learning spaces: lessons learned in de VS (2019). De basis voor het kernteam van de in 2019 opgerichte Special Interest Group (SIG) Learning Spaces is ook gelegd tijdens de studiereis van 2019. 

Studiereis ELI 2019

Studiereis ELI 2019. Foto: Barend Last

SURF heeft samen met de SIG verkend welke ontwikkelingen relevant zijn voor het (anders) inrichten van de fysieke en digitale leeromgeving. We organiseerden een pressure cook-sessie om de belangrijkste vraagstukken rond de fysieke en digitale leeromgeving in kaart te brengen. Daarnaast organiseren we webinars, een Challenge day, locatiebezoeken, en gesprekken met experts, leveranciers en studenten. 

We onderzoeken welke invloed nieuwe technologische ontwikkelingen hebben op de persoonlijke, fysieke en technologierijke leeromgeving. 

Veel informatie op deze website is afkomstig van en/of mede ontwikkeld met de leden van de SIG Learning Spaces.

Kernteam SIG Learning Spaces

Kernteam SIG Learning Spaces, september 2019

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de updates over learning spaces en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan