Learning spaces

Learning spaces ondersteunen activerend onderwijs goed en helpen studenten bij het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden. De fysieke ruimtes bieden uitgebreide didactische mogelijkheden, stimuleren leerprocessen en zijn in sommige gevallen technologierijk. Maar hoe ontwikkel je learning spaces? Hoe zorg je ervoor dat ze optimaal benut worden?

Voorbeeld learning space

Wat zijn learning spaces?

Docenten gebruiken steeds meer activerende werkvormen, en hebben niet meer genoeg aan standaard klaslokalen. Instellingen experimenteren daarom al met Future learning spaces: ruimtes die voor een specifieke werkvorm zijn ontworpen. Denk aan technologierijke spaces, design labs, makerspaces, studio’s, teaching and learning labs, active learning classrooms en huddle spaces.

Wat levert dit de student op?

Studenten zijn gebaat bij actief leren. Er wordt van hen verwacht dat ze creatief en divergent denken, beschikken over digitale geletterdheid en samenwerkingsvaardigheden hebben. Deze vaardigheden zijn nodig om aansluiting op de alsmaar veranderende arbeidsmarkt te behouden. Learning spaces geeft studenten variatie in het onderwijs en zorgt dat zij actiever betrokken zijn bij contactonderwijs.

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

Binnen instellingen groeit het besef dat online en blended onderwijs andere eisen stelt aan de fysieke en digitale leeromgeving. Het vraagt om een andere inrichting van de onderwijsruimtes om zo de didactische doelen optimaal te ondersteunen. Nieuwe technologie maakt nieuwe onderwijsruimtes mogelijk. Daarnaast is de inzet van XR (extended reality – de verzamelnaam voor AR, VR en mixed reality-toepassingen) in opkomst. Welke eisen stelt dit aan de (digitale) leeromgeving?

Uitdagingen zijn:

  1. Welke eisen moet je stellen aan de fysieke en digitale leeromgeving?
  2. Hoe ontwikkel je Future learning spaces? Welk type learning space is geschikt voor welke werkvorm?
  3. Hoe zorg je dat docenten ondersteund worden bij het gebruik van vernieuwende learning spaces?

Wat doet SURF om de mogelijkheden van learning spaces te verkennen?

In 2019 heeft SURF een studiereis georganiseerd naar de VS en is een onderzoeksrapport uitgebracht naar de stand van zaken naar Learning Spaces. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van de Special Interest Group (SIG) Learning Spaces. In 2020 wil SURF samen met de SIG verkennen welke ontwikkelingen relevant zijn voor het (anders) inrichten van de fysieke en digitale leeromgeving. We organiseren een pressure cook om de belangrijkste vraagstukken rond de fysieke en digitale leeromgeving in kaart te brengen. Op basis van de activiteiten en ervaringen van de SIG Learning Spaces ontwikkelen we een infographic om instellingen wegwijs te maken op het terrein van learning spaces.

Ook sluiten we aan bij de Challenge day, waarin we samen met leveranciers en met studenten willen onderzoeken welke invloed nieuwe technologische ontwikkelingen hebben op de persoonlijke, fysieke en technologierijke leeromgeving.

Laat je inspireren

Kom in contact met collega’s en deel je kennis en ervaringen in de community Learning spaces

Bezoek de website van SIG Learning Spaces

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de updates over learning spaces en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan