Learning spaces

Learning spaces ondersteunen activerend onderwijs goed en helpen studenten bij het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden. De fysieke ruimtes bieden uitgebreide didactische mogelijkheden, stimuleren leerprocessen en zijn in sommige gevallen technologierijk. Maar hoe ontwikkel je learning spaces? Hoe zorg je ervoor dat ze optimaal benut worden?

Voorbeeld learning space

Resultaten

Learning spaces staan mondiaal steeds meer in de belangstelling. In Nederland zijn veel instellingen bezig met kleinschalige pilots en er is duidelijk behoefte om kennis uit te wisselen. SURF wil meer inzicht geven in de inrichting van onderwijsruimtes voor blended onderwijs.

Publicatie Active learning spaces: lessons learned in de VS

studenten aan het werk in een active learning space

In deze publicatie lees je de belangrijkste inzichten van de reis en wat active learning spaces voor het Nederlandse hoger onderwijs kunnen betekenen.

6 lessons learned

  1. Zet studenten centraal bij het ontwikkelen van active learning spaces.
  2. Gebruik active learning spaces om activerende didactiek te faciliteren.
  3. Zet techniek in om active learning spaces constant te ontwikkelen.
  4. Goede begeleiding en training van docenten is nodig om active learning spaces didactisch optimaal in te zetten.
  5. Zorg voor instellingsbreed draagvlak om active learning spaces succesvol te implementeren.
  6. Instellingsoverstijgende samenwerking loont: leer van elkaar in plaats van zelf het wiel uit te vinden.

Lees meer

Er is ook een Engelstalige uitgave beschikbaar.

Onderzoek naar technologierijke learning spaces in het Nederlandse hoger onderwijs

Student bij interactief bord

In deze uitgave vind je resultaten, conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek naar de stand van zaken van technologierijke learning spaces in het Nederlandse hoger onderwijs.

Lees meer

Multi-locatieleren in de praktijk

multi-locatie leren

Twee praktijkvoorbeelden van KU Leuven en 4TU om te laten zien wat er mogelijk is met multi-locatieleren. Dit is het gelijktijdig onderwijs volgen vanaf verschillende locaties met behulp van een live-verbinding.

Laat je inspireren

Studiereis naar ELI

Bekijk de ervaringen van een Nederlandse delegatie die naar de ELI-conferentie zijn geweest.