Digitaal toetsen en beoordelen

Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij de toets geen afrekenmoment meer is maar een leermoment.

Student achter computer

Leren van toetsen

Toetsing wordt steeds meer als leermoment gezien in plaats van een ‘afrekenmoment’. Het proces om tot een gewogen eindoordeel te komen over de student neemt hierdoor andere vormen aan vraagt ook om andere ondersteuning. We helpen instellingen om zicht te krijgen op verschillende vormen van toetsen en de technische implicaties ervan.  

We richten ons daarbij op de inzet van e-portfolio’s ter ondersteuning van het toetsproces. Een e-portfolio is een instrument dat de unieke ontwikkeling van een student zichtbaar maakt. Je ziet in welke context(en) studenten zich ontwikkelen en hoe competent zij zichzelf achten.

Digitale studentportfolio’s of e-portfolio’s, staan al jaren in de belangstelling bij onderwijsinstellingen. Ze passen bij ontwikkelingen in het onderwijs, zoals Leven Lang Leren en de student centraal stellen. Het e-portfolio helpt om de ontwikkeling van studenten te ondersteunen, hun voortgang bij te houden en hun leerresultaten en competenties vast te leggen. Het gebruik ervan is wisselend en de inzet bleef lange tijd uit. Op dit moment is er hernieuwde aandacht voor e-portfolio’s, met name door de opkomst van programmatisch toetsen. Ook leveranciers ontwikkelen hun aanbod op het gebied van e-portfolio snel.

Het onderwijs en leveranciers zijn beide bezig met de ontwikkeling van e-portfolio’s in het hoger onderwijs. Maar er zijn nog veel onzekerheden. Om de huidige stand van zaken te achterhalen en te kijken naar de toekomst van e-portfolio’s, heeft SURF een inventarisatie gemaakt in de uitgave e-portfolio's in het hoger onderwijs.