Lessons learned Data-uitwisseling in de modulaire digitale leeromgeving

Tijdens de SURF Challenge day 2018 deelden leveranciers hun ervaringen met de pilot waarin zij hun applicatie geschikt hebben gemaakt voor het uitwisselen van gegevens met andere onderwijsapplicaties. Zij hebben hiervoor LTI-standaard geïmplementeerd en getest in de experimenteer-leeromgeving van SURF. Een overzicht van de geleerde lessen.

Digitale leeromgeving

Uitwisselbaarheid van data centraal

Alle deelnemende leveranciers maakten hun product beschikbaar in de experimenteer-leeromgeving van SURF in twee verschillende learningmanagementsystemen (LMS’en), Canvas en Moodle. Zowel de technische haalbaarheid als de gebruiksvriendelijkheid zijn onderzocht. De uitdaging voor de leveranciers was om hun producten te koppelen en te testen met relevante standaarden.

Geleerde lessen

  • Ervaringen met LTI-standaard
    In de pilot hebben de leveranciers ervaring opgedaan met (nieuwe) mogelijkheden en beperkingen (specifieke groepsinformatie) van de LTI-standaard om data uit te wisselen.
  • Groepsinformatie uitwisselen met Open Onderwijs API of gestandaardiseerde web-API
    De huidige LTI-standaard voorziet niet in het uitwisselen van groepsdata. Een aantal leveranciers heeft geëxperimenteerd met de Open Onderwijs API. Probleem daarbij is dat veel instellingen de API niet geïnstalleerd hebben. Een aantal leveranciers pleit daarom voor een gestandaardiseerde web-API.
  • Standaarden
    De documentatie van de LTI-standaard van IMS bleek niet altijd up-to-date. Ook vinden sommige leveranciers dat de ontwikkeling van standaarden niet snel genoeg gaat. Zij liepen tijdens de pilot tegen de grenzen van de standaarden aan.

Gebruikersinteractie

Tijdens de Challenge day presenteerde SURF ook de eerste uitkomsten van het onderzoek naar gebruikersinteractie. Vraagstukken als: Hoe pas je de producten visueel zo aan, dat studenten het gevoel krijgen dat ze zich in één leeromgeving bevinden, ongeacht welke applicatie ze gebruiken? En in hoeverre is dat voor alle applicaties nodig?, kwamen daarin aan bod. Dit rapport verschijnt begin 2019.

Over de Challenge day

Het doel van deze dag is samenwerking tussen marktpartijen/leveranciers en onderwijsinstellingen bevorderen. SURF daagde daarvoor marktpartijen uit om samen te werken aan vraagstukken die bij meerdere instellingen centraal staan, om zo onderwijsinnovatie te versnellen.

Meer informatie

Meer info
Lessons learned modulaire leeromgeving