Lessons learned invoering (digitale) voortgangstoetsen (UvA)

Resultaten, geleerde lessen en aanbevelingen uit het onderzoeksproject ‘Voortgangstoetsing in de propedeuse’ van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het project onderzocht het effect van digitale voortgangstoetsen op het studierendement.

 

Studenten achter de computer voor digitale toets

Invoering voortgangstoetsen verbetert vakrendementen

De belangrijkste conclusie van het project Voortgangstoetsing in de propedeuse is dat er een grote correlatie bestaat tussen de resultaten van de voortgangstoetsen en het cijfer voor een bepaald vak. Het project toont aan dat de invoering van voortgangstoetsen de doelstelling van activerend onderwijs ondersteunt en vakrendementen verbetert.

Aanbevelingen voor andere instellingen

De resultaten, geleerde lessen en aanbevelingen uit het project zijn van grote waarde voor instellingen die beleidskeuzes moeten maken over digitale voortgangstoetsen.

Toetsing en Toetsgestuurd Leren

Het project was onderdeel van het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Het programma onderzoekt welke positieve effecten het instellingsoverstijgend samenwerken aan digitaal toetsen heeft op studiesucces van studenten, werkdruk van docenten en kwaliteit van toetsen. Het programma is overgegaan in het project Toetsing en toetsgestuurd leren en is onderdeel van het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURFnet.