Library walk-ins ondersteunen met SURFconext

Wetenschappelijke tijdschriften verschijnen vrijwel exclusief online en uitgevers schermen de toegang steeds vaker af met federatieve logins. Daardoor hebben bibliotheekbezoekers zonder instellingsaccount (library walk-ins) geen toegang meer tot deze tijdschriften. We onderzochten hoe SURFconext een oplossing kan bieden.

Wageningen studenten forum gebouw

Library walk-ins: toegang voor personen zonder instellingsaccount

Van oudsher hebben universiteitsbibliotheken de taak om, naast mensen van de eigen instelling, ook bezoekers te bedienen. Bijvoorbeeld bij het uitlenen van boeken, maar voor het toegang geven tot wetenschappelijke tijdschriften. Nu deze tijdschriften steeds vaker exclusief online verschijnen, is het lastig om personen zonder instellingsaccount (de zogenaamde library walk-ins) toegang te geven tot deze informatie.

Bijhouden IP-adressen arbeidsintensief

Bibliotheken krijgen nu vaak toegang tot wetenschappelijke tijdschriften op basis van IP-adressen. Dit geldt ook voor personen zonder instellingsaccount. IP-gebaseerde toegang heeft echter een aantal nadelen. Zo is het bijhouden van de IP-reeksen administratief lastig - SURF moet wijzigingen in de reeksen van een instelling afstemmen met alle individuele uitgevers.

Vervolgstappen

Het rapport ‘Ondersteuning van library walk-ins in SURFconext’ beschrijft mogelijke oplossingen, gebaseerd op een gast-identity-provider binnen de SURFconext-infrastructuur.

Rapport
Ondersteuning van library walk-ins in SURFconext