Location-based services

We onderzochten de mogelijkheden van location-based services als nieuwe draadvrije toepassing. Dit zijn applicaties waaraan locatie-informatie van objecten of personen is toegevoegd. Samen met instellingen verkent SURF toepassingen van location-based services in onderwijs en onderzoek.

Studenten individueel aan tafels in open ruimte met verschillende devices

Mogelijkheden location-based services

SURF heeft een Location-based services voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen naar location-based services uit laten voeren. Hierbij stonden de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn de technologische mogelijkheden op het gebied van indoorplaatsbepaling en location-based services?
  • Welke opties bieden grote wifileveranciers al op dit moment?
  • Welke mogelijke toepassingen zijn er voor onderwijs en onderzoek?
  • Wat moet in acht worden genomen qua privacyaspecten bij location-based services?

Applicaties met locatie-informatie

Location-based services zijn applicaties waaraan locatie-informatie van objecten of personen is toegevoegd. Hun locatie in een gebouw wordt bepaald via wifi- of bluetooth-bakens in combinatie met sensoren zoals smartphones.

Mogelijke toepassingen

Er zijn allerlei toepassingen te bedenken met location-based services die relevant zijn voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Bijvoorbeeld: het meten op welke plekken en tijden veel studenten zijn, een student toegang geven tot cursusmateriaal zodra hij in de collegezaal is, of een student die op zijn smartphone kan zien wat de dichtstbijzijnde vrije studieplek is.

Wedstrijd location-based services

We willen dat onze LBS-activiteiten goed aansluiten op vragen van onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Hiervoor hebben we een wedstrijd georganiseerd waarbij je innovatieve LBS-toepassingen voor onderwijs en onderzoek kon indienen.