Location-based services: verkenning naar de mogelijkheden

SURF heeft een verkennend onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van location-based services (LBS). Dit zijn diensten waaraan locatie-informatie van personen of objecten is toegevoegd. Hoe ziet de huidige LBS-markt eruit? En wat kunnen location-based services betekenen voor het onderwijs en onderzoek?

Vrouw van achter gefotografeerd zitten op een bank met een mobiele telefoon in haar hand

Verkennend onderzoek

Wifinity heeft in opdracht van SURF onderzoek gedaan naar location-based services. Het rapport behandelt de volgende onderwerpen:

  • Beschrijving van de huidige LBS-markt (wifileveranciers, leveranciers van location-based services etc.).
  • Privacyaspecten en use cases.
  • Wat mogelijke rollen voor SURF zijn op het vlak van location-based services.

Meer informatie