Modulair model voor flexibele en persoonlijke leeromgeving

Het onderwijs flexibiliseert steeds meer. Veel instellingen lopen daarbij tegen de grenzen aan van hun huidige systemen en interne processen. Die zijn namelijk niet ingericht om flexibele onderwijsprocessen te ondersteunen. In deze notitie lees je hoe je een digitale leeromgeving inricht die persoonlijk en flexibel onderwijs ondersteunt.

Man achter computer

Modulaire benadering

Een systeem dat aan alle behoefte en wensen van alle studenten en docenten voldoet, bestaat niet. Een modulaire benadering ligt voor de hand, waarin alle componenten – de gebruikte diensten en applicaties en ict-systemen – als legoblokken eenvoudig met elkaar te combineren zijn en samen de leeromgeving vormen.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan: uit welke gegevens en functionaliteiten bestaan deze componenten, hoe hangen ze met elkaar samen en welke standaarden zijn nodig om ze als één geheel met elkaar te laten samenwerken? De antwoorden hierop lees je in deze notitie.

Voor wie?

Dit document is voor jou als je je bezighoudt met de implementatie van de digitale leeromgeving. Je bent bijvoorbeeld (technisch) projectleider, technisch/functioneel beheerder, informatiemanager en of informatiearchitect.

Doel van deze notitie

In dit document onderzoeken we het idee van een digitale leeromgeving die uit verschillende componenten bestaat. We geven antwoord op de volgende vragen: 

  1. Uit welke gegevens en functionaliteiten bestaan de componenten van een digitale leeromgeving?
  2. Op welke manier kunnen die componenten met elkaar samenhangen? 
  3. Met welke standaarden kunnen gegevens tussen componenten uitgewisseld worden?

Functioneel model van de digitale leeromgeving

Aan de hand van een functioneel model wordt de manier duidelijk waarop de digitale leeromgeving invulling geeft aan de onderwijsfuncties binnen een instelling en de relaties daartussen. In de notitie krijg je inzicht in de verdere invulling van de digitale leeromgeving en handvatten voor discussie.

2 manieren van samenhang

De samenhang tussen de componenten van de digitale leeromgeving kan op verschillende manieren bekeken worden. In deze notitie werken we 2 benaderingen uit: een aan de hand van de Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA) en door middel van de burchtmetafoor.

Gegevensstromen per component en standaarden

Vervolgens gaat de notitie in op de gebruikte standaarden en de in- en uitgaande gegevens per component. Zo wordt duidelijk op welke manier de componenten geïntegreerd kunnen worden, wat resulteert in een functioneel model voor een modulaire digitale leeromgeving. Ook geeft het een overzicht van de uitdagingen en aandachtspunten voor de gebruikte standaarden.

Van losse bouwstenen naar 1 geheel

Deze publicatie is het vervolg op de notitie-een-flexibele-en-persoonlijke-leeromgeving_webversie-1 (pdf). Daarin pleit SURFnet samen met een aantal instellingen voor een modulaire benadering van de leeromgeving die bestaat uit verschillende componenten.