MOOC: resultaten van de Uva met blended onderwijs

De Universiteit van Amsterdam ontwikkelde een MOOC om de kennis over communicatie-ethiek breder toegankelijk te maken voor studenten en professioneel geïnteresseerden. De MOOC leidt tot een verbeterde cursus en een hogere waardering door hun studenten voor actief onderwijs.

Studenten kijken naar een presentatie van MOOC

Aanleiding voor het ontwikkelen van een MOOC

In het project Ethical dilemmas in communication (2016-2017) ontwikkelde de UvA een MOOC voor een open, online variant van het bestaande bachelorvak Ethical Dilemmas in Communication. De volgende aanleidingen speelden hierbij een belangrijke rol:

 • De groeiende vraag naar kennis over communicatie-ethiek bij communicatieprofessionals zoals journalisten, mediaprofessionals, woordvoerders en politici.
 • De afwezigheid op de campus van veel studenten in verband met hun stages op het moment dat het vak wordt gegeven. Door het blended te maken wordt dit probleem opgelost.

De UvA breidt met de MOOC het aanbod van academisch onderwijs op dit gebied uit. De MOOC is beschikbaar via het platform Coursera. Het bevat 24 hoogwaardige filmpjes van 3 tot 4 minuten en bijbehorende onderwijsmaterialen.

Opzet, kwaliteitsverbeteringen en resultaten

MOOC Media Ethics and Governance

De MOOC behandelt 3 onderwerpen: theoretical building blocks, media governance en communication ethics in practice. De MOOC bevat 24 kennisclips met bijbehorende kennisvragen, toepassingsopdrachten, reflectievragen en modelantwoorden, een overkoepelende kennistest en een peer-reviewopdracht.

Kwaliteitsverbetering bachelorvak Communicatie-ethiek

De academische literatuur is aangevuld met kennisclips. Online en offline leeractiviteiten versterken elkaar (blended learning). Inzet van de MOOC versterkt de interactie tussen:

 • student en content
 • studenten onderling
 • student en docent.

Inzichten in de effectiviteit van blended learning

De cursusevaluatie tussen de blendedlearninggroep en de groep studenten die de cursus offline volgden, geeft de volgende uitslag:

 • De blendedlearninggroep waardeert de cursus significant hoger voor het stimuleren van actief onderwijs dan de studenten die het vak offline volgden.
 • Er zijn geen statistisch significante verschillen in slagingspercentages.

Lessons learned

 • Betrek zoveel mogelijk docenten bij de ontwikkeling van een MOOC. Dit zorgt voor een breed draagvlak en enthousiasme. Ook ontstaat een actieve kennis community. Geef workshops over het maken van filmpjes aan de hele afdeling. Houd er rekening mee dat het betrekken van veel docenten meer tijd vraagt.
 • Gebruik bij kennisclips zo min mogelijk ‘talking heads’ en breng de boodschap grafisch. Dan is de kans groter dat de kennis blijft hangen en gemakkelijker te reproduceren is. Breng docenten wel in beeld vanwege de binding tussen student en docent.
 • Zorg bij peerreview voor instructies aan studenten. Gebruik hierbij bijvoorbeeld een rubric (beoordelingsschaal).
 • Laat bij reflectieve open vragen meerdere modelantwoorden zien. Een student kan dan zelf beoordelen hoe verschillend een goed antwoord kan zijn. Het helpt hem ook zijn eigen antwoord te beoordelen.
 • Doe een pre-test met studenten voordat de MOOC wereldwijd toegankelijk is. Begin daar al mee tijdens de productie van de eerste filmpjes.
 • Afhankelijkheid van centrale systemen kunnen data-analyse lastig of onmogelijk maken.

Meer informatie