MOOC WUR legt systeem-analytische benadering uit

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs

De Universiteit Wageningen heeft in het project ‘Open en Online Cursus Systeemanalyse en Duurzaamheid’ een online cursus ontwikkeld om kennis van systeemanalyse doelmatiger en breder te verspreiden.

MOOC ‘Food Security and Sustainability: Systems thinking and environmental sustainability’

Met deze cursus biedt Wageningen meer maatwerk voor studenten en verhoogt het de efficiëntie van docenten. 

Resultaten 

De systeem-analytische benadering is belangrijk bij het onderzoek naar een optimale wereldvoedselvoorziening. Wageningen heeft de cursus ‘Systeemanalyse en Duurzaamheid’ als keuzevak vanaf maart 2016 aangeboden als Small Private Online Course (SPOC) aan al haar masterstudenten. De 66 geïnteresseerde studenten kwamen van een groot aantal verschillende studies. Uiteindelijk hebben 29 studenten zich aangemeld voor het examen. 20 hebben dat examen ook daadwerkelijk gedaan waarvan er 18 zijn geslaagd.

De studenten waren vooral tevreden over het niveau, de goede inhoudelijke mix van tekst en video, de vele zelftesten die ze konden maken en de mate van flexibiliteit van deze online onderwijsvorm. De cursus heeft van september t/m half november 2016 ook als MOOC gedraaid op EdX. Daarvoor hadden zich ruim 5.802 studenten aangemeld. Ruim 900 van hen waren actief in de eerste weken van de cursus en 55 haalden het examen.

De deelnemers waren met name te spreken over het niveau, de moeilijkheidsgraad en de kwaliteit van de animaties en de bijbehorende samenvattende vragen en beoordeelden de cursus gemiddeld met een 7,8.

Eindproducten

Het project heeft de MOOC ‘Food Security and Sustainability: Systems thinking and environmental sustainability’  opgeleverd. De filmpjes van de MOOC zijn ook los beschikbaar op YouTube en bruikbaar voor kennisoverdracht binnen en buiten WUR.

Ervaringen en aanbevelingen

Volgens projectleider Ulrike Wild laat het project onder meer zien dat studenten voldoende ‘zelforganisatie’ hebben om een niet geroosterd online vak te volgen. ‘Zo’n online keuzevak is een goede aanvulling op het reguliere aanbod waarbij studenten vooral waarderen dat ze zelf kunnen kiezen waar en wanneer ze het vak doen. Een van hen vertelde mij zelfs dat ze speciaal een week in haar agenda had vrij geroosterd om de MOOC te kunnen volgen.’

Het project laat daarnaast ook zien dat het soms even duurt voordat een MOOC zijn plaats heeft gevonden binnen de onderwijscyclus. ‘Omdat het een keuzevak was dat nog geen deel uitmaakte van het vaste programma, had het vak in de ogen van sommige studenten een meer vrijblijvend karakter, leek het wel.’

Daarnaast was er ook de nodige behoefte aan (basale) voorlichting: hoe schrijf ik me in voor een MOOC op EdX, en hoe volg ik de MOOC. De MOOC is inhoudelijk ontwikkeld vanuit de domeinen plant-, dier-, en omgevingswetenschappen. Deze co-creatie was leerzaam maar ook behoorlijk tijdrovend. ‘Bij zo’n hele cursus kun je niet improviseren zoals bij een live collegereeks. Omdat het in één keer goed moet zijn, is er geen ruimte voor langzame groei. Reserveer dus voldoende tijd voor de ontwikkeling.’

Desondanks heeft Wild het samenstellen van een MOOC ervaren als een goede manier om een nieuw vak te ontwikkelen die bovendien zorgt voor goede exposure naar buiten van de kennis die Wageningen heeft.

Verankering en toekomst  

Volgens Wild heeft Wageningen al de nodige grote stappen gezet als het gaat om het erkennen van de kracht en de mogelijkheden van open online onderwijs. ‘We hebben deze cursus ook als best practice gebruikt om er meteen weer anderen op te laten volgen.‘ Daarnaast is een aantal MOOC’s inmiddels ook als keuzevak opgenomen in de studiegids. Een van de volgende stappen is dat Wageningen en de TU Delft elkaars MOOC’s ook wederzijds gaan erkennen. ‘En we praten ook al in Europees verband over het opzetten van een European Virtual Exchange Program.’

Wild is blij met al deze ontwikkelingen. ‘Studenten kunnen op deze wijze steeds meer hun persoonlijke studieprogramma invullen en kiezen uit de beste MOOC’s van de beste universiteiten. Wie wil dat nou niet?’

Meer informatie over dit project

Neem contact op met Ulrike Wild, ulrike.wild@wur.nl.

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Het factsheet_open_online_onderwijs_2015-2016_systeemanalyse (pdf) is een van de 11 projecten waarin in 2016 is geëxperimenteerd met verschillende vormen van open en online onderwijs. Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Het ministerie van OCW heeft daarom t/m 2018 geld beschikbaar gesteld voor een jaarlijkse stimuleringsregeling.