Naar buiten! Open en online onderwijs op locatie

Excursies vormen voor veel studies een belangrijk middel voor leren op locatie. Om het rendement van deze leermomenten te vergroten, riep de Universiteit Utrecht het project ‘Naar buiten! Open en online onderwijs op locatie’ in het leven. Dit onderwijsontwerp ondersteunt excursies met online les-, kaart- en verdiepingsmateriaal.

Open leermaterialen

Instelling

Universiteit Utrecht

Doel en doelgroep

Excursies hebben voor veel studies een toegevoegde waarde. Die waarde wordt nog groter als de studenten tijdens hun excursie toegang hebben tot online studiemateriaal. Het project ‘Naar buiten!’ ondersteunt excursies door studenten op locatie toegang te bieden tot digitale kaarten, mobiele e-lectures en locatie-specifieke opdrachten. Door de inzet van online lesmateriaal krijgen onderwerpen tijdens een excursie extra context en achtergrond. Bovendien kunnen studenten tijdens een excursie gerichter aan een opdracht of leerdoel werken.

Resultaten

Tijdens het Naar Buiten-project zijn binnen de faculteit Geowetenschappen vier excursies (her)ontwikkeld om te onderzoeken wat de meerwaarde is van digitaal lesmateriaal en mobiele technologie tijdens excursies. Het project is afgerond met vier onderwijspakketten voor excursies, waarbij digitaal lesmateriaal en mobiele technologie wordt ingezet:

  • Lespakket fietsexcursie Geologie van Nederland. Het pakket bestaat uit een interactieve excursiegids, geo-gerefereerd kaartmateriaal, een tool voor digitale dataverzameling en materialen voor de voorbereiding en verwerking van de excursie.
  • Lespakket Measurement Uncertainty: weblectures en instructievideo's over het omgaan met onzekerheid in metingen en het meten van bodemvocht met behulp van verschillende technieken.
  • Lespakket stadsrondleiding Berlijn. Dit pakket bestaat uit een interactieve excursiegids met audio, historische kaarten en historische afbeeldingen
  • Lespakket veldwerk met digitale dataverzameling Berlijn en Wroclaw. Het pakket bestaat uit een tool voor digitale dataverzameling, opdrachtomschrijvingen en materialen voor de voorbereiding en verwerking van de lesstof.

Behalve de lespakketten is er ook een onderwijsontwerp ontwikkeld, dat de meerwaarde  en mogelijkheden beschrijft van digitaal lesmateriaal en mobiele apparaten voor diverse soorten excursies.

Ontwikkelde materialen

Tips

Houd er rekening mee dat zelfstandig werken niet betekent dat studenten geen begeleiding nodig hebben. Een goede voorbereiding en nabespreking zijn onontbeerlijk om theorie en ervaring in het veld aan elkaar te koppelen.

Contactpersoon voor vragen

Wouter Marra   w.a.marra@uu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2015-2016 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.