NAI-hbo: het stimuleren van open kennisdeling

Om ambities en beleid rondom open access te realiseren is kennis nodig. Vaak komen onderzoekers met lastige vragen terecht bij de ondersteuning. Die moet dan wel voldoende kennis hebben van al deze kwesties. Daar wordt vanuit het Netwerk Auteursrechten informatiepunten uit het hbo (NAI-hbo) al sinds jaar en dag met veel toewijding aan gewerkt.

Twee onderzoekers in onderzoeksruimte in gesprek met nog twee onderzoekers op de achtergrond
“NAI-hbo zet zich in voor het delen van kennis over allerlei kwesties die spelen rondom open access publiceren via auteursrechten info punt. Nu gaan ze zich richting ondersteuning open science bewegen met ondersteuning open data. Dat is een mooie ontwikkeling die open science stimuleert.”
Oordeel van de jury

De award werd in ontvangst genomen door: Hans de Brouwer (Saxion), Sarah Coombs (co-voorzitter NAI-hbo, Saxion), Leen Liefsoens (co-voorzitter NAI-hbo, De Haagse Hogeschool), Raymond Snijders (Windesheim), Peter Beckers (De Haagse Hogeschool), Arjan Doolaar (HAN).

Kennisniveau groeit mee met open access ambities

Vrijwel elke hogeschool is vertegenwoordigd in het NAI-hbo. Dit zijn medewerkers die te maken hebben met onderzoeksondersteuning. Binnen hun hogeschool zijn zij het aanspreekpunt voor vragen van studenten, medewerkers en onderzoekers over auteursrecht in het onderwijs en onderzoek. Die vragen worden door open access steeds complexer. Welke licenties zijn er mogelijk wanneer je open wilt publiceren? Hoe moet het wanneer blijkt dat je financier open access als voorwaarde heeft gesteld, maar je hebt de rechten van de publicatie al overgedragen aan de uitgever? Veel onderzoekers zijn zich niet bewust van zowel hun eigen rechten als die van de hogeschool waar ze voor werken, als het gaat om het onderzoeksmateriaal. Dat kan het open access in de praktijk bemoeilijken. 

Eerste hulp bij open access

Sinds jaar en dag zijn Leen Liefsoens, Sarah Coombs, Hans de Brouwer en Raymond Snijders fervente pleitbezorgers van open onderzoek in het hbo. In 2016 en 2017 hebben zij, in samenwerking met docent Peter Beckers (de Haagse Hogeschool), een basisworkshop voor auteursrechteninformatiepunten (AIP) en andere leden van het NAI-hbo over open access opgezet. Deelnemers krijgen de belangrijkste informatie te horen en gaan zelf aan de slag met (zelf aangedragen) cases. De workshops worden opgenomen zodat alle deelnemers ze terug kunnen kijken. AIP’s kunnen binnen het netwerk ingewikkelde vragen rond auteursrecht en open access met elkaar delen.

Van open resultaten naar open onderzoek

Echt open praktijkgericht onderzoek gaat verder dan alleen het delen van de eindresultaten. De afgelopen tijd komt open science meer en meer in beeld. Bij open science gaat het om het zoveel mogelijk open delen van heel het onderzoeksproces, van data tot tussenresultaten en publicaties. Dit is erg nieuw voor de meeste onderzoekers, en levert de nodige vragen op rondom wat kan en mag. Het NAI-hbo speelt hier op in door te monitoren waar kennisdeling noodzakelijk is. Daarom zijn Leen en Sarah nu bezig met de voorbereiding van nieuwe basisworkshop rondom open data, datarechten en het delen van data. Dit willen ze in samenwerking met het Landelijk Coördinatiepunt Research Data management doen.

Meer informatie

Lees meer over de andere HBOAward winnaars: