Nieuws

15 nieuwe projecten online onderwijs en open leermaterialen van start

Het ministerie van OCW heeft 15 projecten gehonoreerd binnen de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Het gaat om 10 projecten gericht op interactie en feedback in online onderwijs en 5 waarin vakcommunity’s samenwerken aan collecties van open leermaterialen. In totaal zijn 34 voorstellen ingediend.
online onderwijs

Online onderwijs is belangrijker dan ooit. Met de stimuleringsregeling stelt de minister van OCW financiering beschikbaar zodat instellingen kennis kunnen opdoen en experimenteren met online toepassingen en samen kunnen werken aan leermaterialen van hoge kwaliteit. Binnen de stimuleringsregeling vallen twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen.

Projectvoorstellen Online onderwijs: interactie en feedback

Het thema dit jaar voor de pijler Online onderwijs is interactie en feedback. Dit bracht een mooi palet aan voorstellen op dat zich richt op het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Denk aan interprofessioneel werken en leren in de zorg, waarbij studenten van verschillende disciplines én verschillende niveaus met, van en over elkaar leren. Of het verbeteren van de interactie tussen docenten en studenten van onderwijskunde en een managementopleiding via een virtual classroom. Hier worden online cursussen voor meerdere universiteiten synchroon gegeven. Voor deze pijler zijn in totaal 24 voorstellingen ingediend.

Projectvoorstellen Open leermaterialen: delen en hergebruiken

Binnen de pijler Open leermaterialen gaan 5 vakcommunity’s aan de slag met het samenstellen van een collectie open leermaterialen en het toepassen daarvan in het onderwijs. Dit jaar is voor het eerst ook een alfa-wetenschappelijke community vertegenwoordigd, namelijk rechten. Verder starten community’s vanuit het vakoverstijgende Leven Lang Ontwikkelen, nanobiologie en onderzoeksmethoden en statistiek. Vanuit de medische sector wordt gewerkt aan een uitbereiding van de al bestaande collectie met content rond klinisch redeneren. Belangrijk is ook de aandacht binnen de voorstellen voor de cultuurverandering bij docenten rond het delen en hergebruiken van onderwijsmateriaal. Voor deze pijler zijn 10 voorstellen ingediend.  

Resultaten projecten uit eerdere rondes

Benieuwd naar eerdere projecten? Informatie en materialen van de lopende projecten en de resultaten van de afgeronde projecten zijn te vinden op de website van SURF. Al het materiaal is met een open licentie vrij beschikbaar en te gebruiken door andere instellingen.

Rol SURF

SURF begeleidt alle projecten en coördineert de uitwisseling en verspreiding van de projectresultaten. Verder initiëren we kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs.

Meer informatie

Lees meer over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs