Invulling geven aan Onderwijs op maat: 10 good practices uit mbo, hbo en wo

10 NOV 2015

Veel instellingen hebben de ambitie hun onderwijs op maat aan te bieden door niet het curriculum maar de student centraal te stellen. Maar hoe ziet dat eruit? En welke rol kan ICT daarin spelen? SURFnet verzamelde 10 good practices van pioniers uit het veld. Deze good practices zijn gebundeld in het boekje Invulling geven aan Onderwijs op maat.

Student centraal

De ambitie om in het onderwijs de leerbehoefte van de student centraal te stellen is niet nieuw, het is de kern van onderwijs. Het is echter een lastige opgave in het licht van groeiende studentenaantallen en budgetten die niet navenant meegroeien! En de instroom in het hoger onderwijs wordt niet alleen steeds groter, maar ook diverser: studenten verschillen in culturele achtergronden, voorkennis, capaciteiten, motivatie, interesses, leerbehoefte en voorkeuren voor een specifiek studiepad.

Invulling geven aan onderwijs op maat: dienstverlening beter afstemmen

De technologische mogelijkheden om onderwijs te innoveren zijn explosief toegenomen. SURFnet wil instellingen helpen deze mogelijkheden optimaal in te zetten voor onderwijs op maat, door passende diensten en services bieden. Dan is het wel van belang dat we weten wat instellingen verstaan onder ‘onderwijs op maat’. Daarom hebben we als eerste stap 10 voorbeelden van onderwijs op maat van pioniers uit het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs verzameld. Ze zijn gebundeld in het boekje Invulling geven aan onderwijs op maat. Tijdens Dé Onderwijsdagen, die in 2015 helemaal in het teken staan van onderwijs op maat, is dit boekje gepresenteerd

Vervolg

De komende jaren verzamelt SURFnet nog meer praktijkvoorbeelden, om samen met de instellingen betekenis te geven aan het begrip onderwijs op maat. Zodat we steeds beter zicht krijgen op de dienstverlening die het aanbieden van onderwijs op maat mogelijk maakt.

Meer informatie

Laatste wijziging op 10 nov 2015