Informatieservice en zorgbibliotheek Captise

27 JAN 2016

De informatieservice en zorgbibliotheek Captise blijft tot eind 2018 beschikbaar. De gebruiksvoorwaarden en jaarlijkse uitstapmogelijkheid zijn gelijk gebleven aan de voorgaande licentie.

Informatieservice en zorgbibliotheek

Captise biedt een op de zorg gespecialiseerde informatieservice en zorgbibliotheek. Zorginstellingen, verwante instellingen en professionals blijven zo up-to-date van actualiteiten en naslagmateriaal. De producten DigBib.JGZ en DigBib.VVT kunnen via Captise afgenomen worden. DigBib.JGZ is een digitale bibliotheek voor de jeugdgezondheidszorg. DigBib.VVT is een digitale bibliotheek voor verpleging, verzorging en thuiszorg.

Toegang tot Captise

De gebruiker krijgt toegang tot de databases via de website van Captise op basis van IP-herkenning. Hierbij is zowel thuisgebruik als gebruik binnen de instelling toegestaan. Komende jaar onderzoeken SURF en deze leverancier of het aansluiten van Captise op SURFconext mogelijk is.

Captise afnemen via SURFmarket

Neemt u 2 producten van Captise af, dan profiteert uw instelling van onderwijskorting. De prijzen en voorwaarden vindt u binnen Mijn SURFmarket.

•    Log in bij Mijn SURFmarket en bekijk de overeenkomst met Captise

Laatste wijziging op 28 jan 2016