Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs geopend

30 JUN 2016

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. De minister van OCW stelt daarom geld beschikbaar voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van SURFnet. De derde call for proposals staat nu open. Je kunt tot 15 december 2016 je projectvoorstel indienen.

Kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van onderwijs verbeteren

De stimuleringsregeling heeft als doel om met open en online onderwijs een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs en de verhoging van studiesucces. In deze derde ronde van de 4-jarige regeling is een budget beschikbaar van 700.000 euro voor projecten bij Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs. De bijdrage vanuit OCW  bedraagt maximaal 100.000 euro per project en wordt door de instellingen gematcht met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen. SURFnet zorgt voor begeleiding van de projecten, kennisuitwisseling en disseminatie en initieert daarnaast kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs.

Projecten met open en online onderwijs

In de projecten kunnen instellingen ervaring opdoen met de toepassing van open en online onderwijs. De projecten delen hun ervaringen met elkaar en met het hoger onderwijs als geheel. Voor de stimuleringsregeling komen projecten in aanmerking die gericht zijn op online onderwijs dat gebruikmaakt van leermateriaal met een Creative Commons-licentie en dat bovendien open is in tijd, plaats, toegang of programma en/of gratis wordt aangeboden. Het betreffende onderwijs moet binnen de projectperiode minimaal 1 keer worden uitgevoerd. In de projecten mag ook open leermateriaal worden hergebruikt. Dat kan bijdragen aan uitwisseling in het vakgebied, meer mogelijkheden voor maatwerk aan studenten scheppen en zo een goede impuls geven aan het onderwijs in de eigen context. De projecten starten tussen mei en september 2017 en hebben een looptijd van maximaal 16 maanden.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs die geaccrediteerd onderwijs aanbieden.

Belangrijke data

  • Op dinsdag 4 oktober 2016 organiseert SURFnet in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over de stimuleringsregeling. Deze is ook te volgen via een livestream.
  • Ook organiseert SURFnet op 13 en 27 oktober 2016 2 workshops waarin instellingen handvatten krijgen voor het voorbereiden van een projectvoorstel.
  • Instellingen kunnen tot 15 december 2016 projectvoorstellen indienen hoe zij open en online onderwijs in hun eigen context willen inzetten.
  • Uiterlijk op 1 mei 2017 neemt de minister van OCW een besluit over welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit OCW.

Voorstel indienen

Laatste wijziging op 30 jun 2016