SURF Jaaroverzicht 2015: terugblik in een nieuw jasje

02 JUN 2016

In het online SURF Jaaroverzicht krijg je een terugblik op 2015, met veel beeld, video’s en links naar relevante publicaties en interviews. Het jaaroverzicht geeft een indruk van de activiteiten die plaatsvonden in 2015, en de resultaten die we als SURF samen met de instellingen hebben behaald.

Cover SURF Jaaroverzicht 2015 

Hoogtepunten

Het SURF Jaaroverzicht 2015 is een gezamenlijke uitgave van SURFmarket, SURFnet en SURFsara. Het laat aan de hand van een aantal thema’s zien wat er in 2015 allemaal gebeurd is. Enkele hoogtepunten:

Organisatie en governance

2015 was het jaar waarin SURF officieel een coöperatie werd en waarin nog enkele organisatorische wijzigingen plaatsvonden. SURF verwelkomde een aantal nieuwe leden, en in Utrecht betrokken SURFmarket, SURFnet en het SURF-bureau een nieuw pand in Hoog Catharijne.

Netwerkconnectiviteit

Er is gestart met de voorbereidingen van SURFwireless, govroam werd gelanceerd, de migratie naar SURFnet7 is afgerond en er zijn voorbereidingen getroffen voor diens opvolger: SURFnet8.

Reken- en data-infrastructuren

In 2015 maakten meer onderzoekers gebruik van de nationale rekensystemen Lisa en Cartesius. SURFsara hielp onderzoekers met het verwerken van steeds grotere en complexere datasets, onder meer door middel van workshops.

Cloud en online samenwerken

SURFconext introduceerde sterke authenticatie, het gebruik van SURFdrive nam sterk toe en de nieuwe HPC Cloud kwam beschikbaar voor de Nederlandse onderwijs- en onderzoeksgemeenschap.

Beveiliging en privacy

SURF bracht het Cyberdreigingsbeeld opnieuw uit en stelde een modelbeleid op voor responsible disclosure.

Licenties

SURF startte een aanbestedingstraject voor all-in-one Learning Management Systemen (LMS'en) en de webwinkel SURFspot werd volledig vernieuwd.

Onderwijs

In 2015 vond de Innovation Challenge plaats, werd een puzzel voor onderwijslogistiek ontwikkeld en verscheen het vierde Trendrapport Open en online onderwijs.

Onderzoek

Grote stappen zijn gezet naar een model van open access publiceren, het samenwerkingsverband Knowledge Exchange bestond 10 jaar en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management werd opgericht.

Laatste wijziging op 16 jun 2016