Projectleiders innovatieve toetsprojecten bloggen over resultaten van hun experimenten

06 OKT 2016

In september 2016 hebben de projectleiders van de innovatieregeling Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat hun experimenten afgerond. Welke lessen hebben zij geleerd en wat zijn de resultaten van hun projecten? En ook: hoe verder? In de blogs van de projectleiders lees je hier meer over.

De blogs

De blogs met de resultaten van de projecten:

  • Digitaal toetsen… het gaat niet vanzelf! van Mike Baarslag (Fontys Hogescholen). Doel van dit project was een gecontroleerde toetsomgeving te creëren door de eigen laptops van studenten tijdelijk te veranderen in robuuste en veilige toetswerkplekken, ongeacht de laptop en het type toets.
  • Learning analytics als ontdekkingsreis in de wereld van instructiemethoden van Dirk Tempelaar (Maastricht University). Dit project, dat samen met de Universiteit van Amsterdam werd uitgevoerd, beoogde eerstejaarsstudenten bij het wiskundeonderwijs te voorzien van rijkere rapportages en leerfeedback. Daarvoor zijn kenmerkende studiepatronen geanalyseerd, afkomstig van het digitale oefen- en toetsplatform SOWISO.
  • Meten hoe toetsgestuurde instructie echt efficiënte feedback geeft van André Heck (Universiteit van Amsterdam). Deze blog beschrijft de effecten op studiegedrag en studieresultaten, wanneer studenten in SOWISO een dashboard gebruiken waarin ze hun studievoortgang kunnen vergelijken met die van anderen.
  • Surveilleren op afstand maakt het onderwijs flexibeler van Guusje Smit (Universiteit van Amsterdam). In dit project zijn experimenten uitgevoerd met online proctoring in het reguliere blended onderwijs. Er zijn scenario’s opgesteld en juridische en privacyaspecten zijn uitgezocht en er is een protocol opgesteld.
  • Gespreksvaardigheden oefenen op de bank van Mark Hommes (Open Universiteit). Psychologiestudenten kregen tijd- en plaatsonafhankelijke (peer) feedback en beoordelingen op gespreksvaardigheden via per webcam opgenomen gespreksfragmenten. Hiervoor is het instrument iSpot ontwikkeld.
  • Zelf een digitale casustoets maken met gamification. Start vandaag nog! van Anika Willemsen en Ingrid van Baak (VUmc). Zij hebben een laagdrempelig toetsformat ontwikkeld Waarmee docenten een formatieve casustoets met game-elementen kunnen ontwikkelen voor formatieve toetsing
  • Digitale toetsing maakt meer los dan je lief is van Marjo Maas (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Haar project richtte zich op de doorontwikkeling van een Online Script Concordance Test die bij fysiotherapiestudenten de kwaliteit van klinisch redeneren toetst met behulp van klinische cases.
  • Meer feedback in minder tijd?! van Esther Arrindell (Hogeschool Windesheim). Dit experiment heeft gefocust op het geven van formatieve feedback met behulp van rubrics en het verhogen van de kwaliteit daarvan.
  • Peerfeedback? But I’m not the expert?! van Karen Slotman (Universiteit Twente). Haar project heeft een aantal systemen onderzocht voor het geven en ontvangen van groepspeerfeedback en software ontwikkeld waarmee dat wel kan.
  • Virtueel is reëel: online summerschool wiskunde van Ines Lindner (Vrije Universiteit). Dit experiment heeft het digitale leer-, oefen- en toetsplatform SOWISO gebruikt om aanstaande studenten in de zomerperiode voor te bereiden op het basisvak wiskunde.

Kijkje in innovatieve keuken

In februari 2016, halverwege de looptijd van deze innovatieregeling, hebben de projectleiders ook in blogvorm een update gegeven over de ontwikkelingen van hun project.

Over de innovatieregeling Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat

In het kader van de innovatieregeling Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat experimenteerden 9 hogeronderwijsinstellingen tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 met het gebruik van digitaal toetsen voor het vormgeven van onderwijs op maat. Het doel hiermee is de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en leerprocessen beter aan te laten sluiten bij de vraag van docenten en studenten.

Laatste wijziging op 26 feb 2018