Terugblik What’s next @ SURFconext online

16 NOV 2016

Donderdag 2 november waren ongeveer 75 mensen aanwezig tijdens het seminar What’s Next @ SURFconext. Mocht je het seminar gemist hebben of was je verhinderd tijdens deze dag? De presentaties, een video-opname en een samenvattend blog staan nu online.

What’s Next @ SURFconext

Tijdens het ochtendprogramma van het seminar werd iedereen bijgepraat over alle laatste ontwikkelingen rondom SURFconext. Nieuwe ontwikkelingen als Autorisatieregels en de nieuwe infrastructuur kwamen aan bod. Ook kwamen twee instellingen aan het woord om te spreken over enkele uitdagingen rondom Identity Management.

In de middag was er ruimte om de interactie met het SURFconext-team op te zoeken en samen een blik op de toekomst te werpen. Het eerste deel van de middag bestond uit discussierondes, waarbij de aanwezigen in kleinere groepjes dieper op een onderwerp konden ingaan. De rest van de middag werd besteed aan het bediscussiëren van enkele stellingen uit een visiedocument over Identificatie, Authenticatie en Autorisatie waar SURFnet aan werkt. Op korte termijn komt hierover een blogpost beschikbaar.

Meer informatie

Laatste wijziging op 23 dec 2016