"Samen tillen we housing naar een hoger plan"

Lex Sietses is de eerste housingmanager van SURFnet

11 JAN 2017

SURFnet heeft de functie van housingmanager in het leven geroepen. Aan Lex Sietses de taak om, samen met de instellingen, de housing van SURFnet-apparatuur te optimaliseren. Sietses gaat processen stroomlijnen, maar ook kennisuitwisseling tussen instellingen faciliteren. Zo komt er in 2017 een housingdag.

Complex housingproces optimaliseren

Veel apparatuur in het SURFnet-netwerk (denk aan switches, routers, enzovoort) staat fysiek bij instellingen of in datacentra. We noemen dit housing. In totaal staat op ruim 300 locaties in Nederland apparatuur van SURFnet. Voor ondersteuning bij het steeds complexere housingproces, kunnen instellingen vanaf nu contact opnemen met SURFnets housingmanager. Lex Sietses vervult deze rol. Hij zegt: "Er komen steeds meer locaties waar wij apparatuur hebben staan. Dit zijn niet alleen klantaansluitingen, maar ook points-of-presence (PoP's): als die uitvallen, hebben meerdere klanten tegelijk er last van. Om de kans op uitval zo klein mogelijk te houden, moeten we de housing verder professionaliseren."

Procedures stroomlijnen

1 aspect daarvan is de nieuwe rol van housingmanager. Sietses is sinds kort het aanspreekpunt op dit vlak. Sietses: "Doordat we 1 aanspreekpunt bieden binnen SURFnet, krijgt housing de aandacht die het verdient. Ik maak met de instellingen en de commerciële datacentra afspraken over bijvoorbeeld noodstroomvoorzieningen, 24/7 toegang bij storingen en goede beveiliging. Daarnaast ga ik me richten op het stroomlijnen van processen.

Kennis verzamelen en delen

SURFnet wil de housing samen met de instellingen naar een hoger plan tillen. Sietses: "Housing vereist veel expertise. Die is bij instellingen met een eigen datacenter vaak wel aanwezig. Maar niet iedere instelling heeft een eigen datacentrum (meer) en dan is het begrijpelijk als die kennis er niet volledig is. De trend dat instellingen hun servers gaan outsourcen draagt hier natuurlijk aan bij. SURFnet gaat expertise verzamelen en delen met alle aangesloten instellingen. Zodat iedereen die dat wil de kennis en vaardigheden kan opbouwen om apparatuur optimaal te huisvesten."

Housingdag: van elkaar leren

Een onderdeel van deze kennisuitwisseling is de housingdag die SURFnet in de loop van 2017 wil organiseren. Daar kunnen instellingen kennis komen halen én brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren. We kijken dan ook naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van housing. Denk aan noodstroomvoorzieningen, brandveiligheid enzovoort.

Vragen of ideeën?

Heb je vragen of ideeën over housing in het algemeen of bijvoorbeeld over de invulling van de housingdag? Neem dan contact op met Lex Sietses, via housing@surfnet.nl.

Laatste wijziging op 12 jan 2017