Leveranciers: doe een pilot in de SURF-demo-omgeving van de modulaire digitale leeromgeving

16 MRT 2017

SURF daagt leveranciers uit om onderwijsinstellingen te laten zien hoe hun producten bijdragen aan de modulaire digitale leeromgeving door een pilot te doen in de SURF-demo-omgeving. In deze omgeving is het mogelijk standaarden en gegevensuitwisseling van applicaties te testen. Stuur een pilotvoorstel in voor 1 mei.

Unieke kans

Onderwijsinstellingen kunnen deze modulaire leeromgeving die flexibel en persoonlijk onderwijs mogelijk maakt niet alleen ontwikkelen. De leeromgeving moet ook werken met producten uit de markt. Door deel te nemen aan de pilots krijgen leveranciers de unieke kans om hun applicaties up-to-date in te richten en integratievragen van instellingen te kunnen beantwoorden.

SURF-demo-omgeving: standaarden en gegevensuitwisseling testen

SURF daagt leveranciers uit een pilot te doen waarin zij hun applicatie geschikt kunnen maken voor uitwisseling van gegevens binnen de modulaire leeromgeving. Dit kan door een volledige implementatie van de voor het product relevante standaarden (zoals: LTI, xAPI, LIS, OOAPI, SAML/VOOT). SURF biedt een demo-omgeving waarin de standaarden geïmplementeerd en getest kunnen worden. Daarnaast zorgen we voor ondersteuning en dat specificaties voorhanden zijn die ten grondslag liggen aan de gegevensuitwisseling.

Voorwaarden om mee te doen

Om mee te doen moeten leveranciers voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je biedt één of meerdere componenten van de digitale leeromgeving, zoals beschreven in het modulair functioneel model (pdf).
 • Je kan voldoende tijd reserveren voor de implementatie en het testen van de standaarden.
 • Je levert een pilotvoorstel in, een korte voortgangsrapportage en een eindrapportage.
 • Je ondertekent een intentieverklaring.

Doe mee, dien een pilotvoorstel in

We streven naar deelname van 8 tot 10 leveranciers aan de pilots. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, zijn we wellicht genoodzaakt een selectie maken. Om deel te nemen aan een pilot verzoeken wij je om het pilotvoorstel-template (in Word) vóór 1 mei 12.00 uur 2017 volledig in te vullen. Op 8 mei informeren we je per e-mail of je kunt starten met een pilot.

Handige data

 • 1 mei - Uiterste datum voor aanmelding pilot door leveranciers
 • 8 mei - Bekendmaking welke leveranciers starten met pilot + beschikbaarheid van demo-omgeving
 • 23 mei - Gezamenlijke startmiddag met deelnemende leveranciers
 • 27 juni - Hackathon-middag voor deelnemende leveranciers
 • 30 juni - Eerste terugkoppeling van ervaringen door leveranciers
 • 29 augustus - Hackathon-middag voor deelnemende leveranciers
 • 28 september - Challenge day: bouw mee aan de modulaire digitale leeromgeving

Presentatie op Challenge day 2017: bouw mee aan de digitale leeromgeving

Leveranciers die een pilot uitvoeren, biedt SURF de mogelijk een presentatie te verzorgen op de Challenge day 2017 op 28 september in Utrecht. Meer informatie hierover volgt. Zie meer informatie over de Challenge day van vorig jaar.

Pilots onderwijsinstellingen in SURF-demo-omgeving

Ook onderwijsinstellingen zullen pilots doen in de demo-omgeving. Docenten kunnen ervaring opdoen met het geven van onderwijs met de modulaire leeromgeving. Verder kunnen IT-afdelingen in deze omgeving testen of verschillende applicaties daadwerkelijk te integreren zijn.

Achtergrondinformatie

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we je graag naar twee notities over de flexibele en persoonlijke digitale leeromgeving:

Meer informatie

Meer informatie over SURF demo-omgeving lees je in de infographic (pdf). Met vragen over de pilot kun je contact opnemen met lianne.vanelk@surfnet.nl.

Laatste wijziging op 21 mrt 2017