11 nieuwe projecten open en online onderwijs gehonoreerd

25 APR 2017

In de derde ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs heeft de minister van OCW 11 projectaanvragen gehonoreerd. Er zijn 55 voorstellen ingediend. Universiteiten en hogescholen doen in deze projecten ervaring op met open en online onderwijs.

Projectvoorstellen: divers, creatief en stimulerend

Voor de derde ronde van de stimuleringsregeling is een recordaantal van 55 voorstel­len ingediend, de meeste van hoge kwaliteit. De voorstellen hebben een totale subsidievraag van 3.765.525 euro. Het beschikbare budget bedroeg 700.000 euro. De toegekende voorstellen zijn “divers, creatief en stimulerend”, aldus de beoordelingscommissie, en richten zich op verschillende gebieden: van praktijkonderzoek in lichamelijke opvoeding tot het interpreteren van radiologische beelden.
Een volgende ronde van de stimuleringsregeling is momenteel in voorbereiding. De minister van OCW stelt daarin extra geld beschikbaar voor projecten die zich richten op het ontwikkelen, delen en hergebruiken van open leermaterialen.

Resultaten projecten uit eerdere rondes

In eerste en tweede ronde zijn in totaal 23 projecten van start gegaan. De meeste projecten uit het eerste jaar zijn inmiddels afgerond. De resultaten en materialen van de meeste van deze projecten zijn inmiddels beschikbaar. In de eerste stimuleringsronde zijn bijvoorbeeld MOOC’s ontwikkeld over de geschiedenis van het heelal, over voedselveiligheid en over actuele uitdagingen voor het openbaar bestuur. Ook zijn er tools ontwikkeld om de basisbegrippen van statistiek te leren en om muzieknotatie en muziektheorie te oefenen. Al dit materiaal is met een open licentie vrij beschikbaar en te gebruiken door andere instellingen.

Rol SURF

SURF begeleidt alle projecten, coördineert kennisuitwisseling en -verspreiding, en initieert kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs.

Meer informatie

Laatste wijziging op 25 apr 2017