Getekende bewerkersovereenkomsten beschikbaar in Mijn SURFmarket

05 APR 2017

SURFmarket ondersteunt instellingen bij het sluiten van bewerkersovereenkomsten. Die zijn nodig bij het afnemen van producten en diensten waarbij de software- of cloudleverancier privacygevoelige informatie verwerkt. Binnen Mijn SURFmarket staan nu reeds door de leverancier ondertekende overeenkomsten klaar voor instellingen.

Nieuwe bewerkersovereenkomsten toegevoegd

Voor een aantal bemiddelingsovereenkomsten in het aanbod van SURFmarket moeten instellingen per licentieovereenkomst een bewerkersovereenkomst sluiten. Dit geldt bij afname van producten en diensten waarbij software- en cloudleveranciers privacygevoelige informatie verwerken. In dit nieuwsbericht lees je hier meer over. Voor nieuwe licentieovereenkomsten en lopende licentieovereenkomsten worden de bewerkersovereenkomsten in de komende periode gefaseerd toegevoegd aan Mijn SURFmarket. Het betreft ongeveer 35 bemiddelingsovereenkomsten in totaal.

Werkwijze binnen Mijn SURFmarket

Zodra SURFmarket voor een lopende licentieovereenkomst een bewerkersovereenkomst toevoegt, ontvangt de contactpersoon van de instelling – die de licentieovereenkomst in het verleden heeft besteld – direct een e-mail met de door de leverancier getekende bewerkersovereenkomst en een toelichting. Ook wanneer een instelling een nieuwe licentieovereenkomst sluit waarvoor een bewerkersovereenkomst nodig is, en deze ook voorhanden is, ontvangt de besteller direct een e-mail met de door de leverancier getekende bewerkersovereenkomst en een toelichting. De betreffende instelling kan dit document vervolgens downloaden, ondertekenen en daarna uploaden in Mijn SURFmarket bij de bijbehorende licentieovereenkomst. Deze wordt dan automatisch verstuurd aan de leverancier. In de portefeuille binnen Mijn SURFmarket kunnen beide partijen (leverancier en instelling) per licentieovereenkomst de geüploade bewerkersovereenkomst terugvinden.

Beschikbare bewerkersovereenkomsten

Voor de volgende bemiddelingsovereenkomsten zijn de reeds getekende bewerkersovereenkomsten inmiddels toegevoegd:

  • Smile 2016-2021
  • Evidos (ondertekenen.nl) 2016-2021
  • Dynasec 2016-2019
  • MASS IT (Caspersuite) 2015-2018
  • iBabs Pro 2014-2017
  • Urkund 2011-2017

Achtergrondinformatie beschikbaar

Om de instellingen zo goed mogelijk te begeleiden, heeft SURFmarket 2 informatieve documenten gemaakt, die in Mijn SURFmarket op de Service-pagina staan: een document met veelgestelde vragen en antwoorden over de bewerkersovereenkomsten, plus een handleiding voor het volledige bestelproces.

Meer informatie

Laatste wijziging op 06 apr 2017