Opdracht na studiereis: zorg voor nationaal plan onderwijsinnovatie

11 APR 2017

Vorige week nam SURF een groep van 10 bestuurders, de 2 directeuren van de VSNU, de nieuwe directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering van OCW en 2 leden van de WTR mee op studiereis naar Boston. Het thema was Personalised Learning. Na afloop kreeg SURF een opdracht mee naar huis: zorg voor een nationaal plan voor onderwijsinnovatie.

Het programma

Personalised learning sluit naadloos aan bij het thema "onderwijs op maat" van het innovatieprogramma Onderwijsinnovatie met ICT. In Boston werden de onderwijsinstellingen Harvard, MIT, University of Maryland, Southern New Hampshire University en Olin bezocht en waren er discussies met leveranciers: Blackboard, Canvas, Desire2Learn en IBM. Daarnaast gingen ze op bezoek bij Ed Tech start-ups en spraken ze met edX, het platform voor MOOC's. 

Opbrengst van de studiereis

De studiereis zorgde voor inspiratie en inzicht. Inspiratie over de manier waarop de instellingen in Boston het onderwijs flexibeler maken door een combinatie te maken van volledige online programma's, blended programma's en campusonderwijs. En de manier waarop zij learning analytics gebruiken om studenten begeleiding op maat te geven, om programma's adaptief te maken, of met nudges stimuleren. Ook leverde het inzicht op in hoe lastig het is om verandering in bestaande organisaties vorm te geven. De echte innovaties vinden in Extension Schools en deeltijdprogramma's plaats, waarna die, veel langzamer dan iedereen zou willen, doorsijpelen in de organisatie.

Opdracht voor SURF

De studiereis heeft veel enthousiasme opgeleverd bij het reisgezelschap. Zij delen de overtuiging dat we, als we samenwerken, grote stappen kunnen maken om het onderwijs te verbeteren. Op verzoek van de bestuurders werkt SURF een opzet voor een nationale visie en versnellingsprogramma uit, met een indicatie van de benodigde investering in tijd en middelen. Samen met VSNU en Vereniging Hogescholen wordt een voorstel gedaan voor het organiseren van de bestuurlijke dialoog en sturing.

Meer informatie

Elke dag verscheen de ‘krant’ Personalised Times met een verslag van alle gebeurtenissen, presentaties en discussies. Deze verslagen staan op SURFspace.nl.

Of lees de bundeling van alle Personalised Times (pdf).

Laatste wijziging op 20 feb 2018