Repository SURFsharekit geheel vernieuwd

05 APR 2017

SURF heeft samen met 20 hogescholen SURFsharekit vernieuwd. SURFsharekit is een repository waarin instellingen onderzoekspublicaties, scripties en leermaterialen digitaal en duurzaam kunnen opslaan en vrij beschikbaar maken. De vernieuwde flexibele omgeving sluit beter aan bij actuele behoeften en eisen, en is sinds 1 april 2017 beschikbaar.

SURFsharekit in het kort

SURFsharekit is een repositorydienst en biedt instellingen uitgebreide mogelijkheden om onderzoekspublicaties, scripties en leermaterialen digitaal en duurzaam op te slaan en vrij beschikbaar te maken:

  • SURFsharekit is gericht op het invoeren van publicaties, scripties en leermaterialen.
  • SURFsharekit is gebaseerd op afspraken zoals die door Edustandaard zijn opgesteld. Hierdoor zijn openbare publicaties en scripties zichtbaar op publicatieplatforms zoals de HBO Kennisbank en Narcis, discovery tools en Google Scholar.
  • SURFsharekit biedt de mogelijkheid om publicaties, scripties en leermaterialen binnen de instelling te delen met een specifieke groep mensen, zoals een instituut of opleiding.

Nieuwe mogelijkheden

Met nieuwe mogelijkheden in een flexibelere omgeving sluit de vernieuwde SURFsharekit beter aan bij actuele behoeften en eisen van instellingen:

  • Meer flexibiliteit: instellingen kunnen nu zelf structuur aanbrengen binnen het systeem;
  • Hergebruik van informatie: informatie is vanaf nu ‘herbruikbaar’ waardoor het niet meer nodig is om dezelfde informatie meerdere keren in te voeren;
  • Onderscheid publicatie/ leermiddel: het is nu mogelijk om bestanden zowel als publicatie en als leermiddel op te slaan. Hierdoor hoef je bestanden maar één keer in te voeren waarna ze op verschillende platforms toonbaar zijn;
  • Informatie delen: verzamelingen, publicaties en leermiddelen kun je nu delen met collega’s binnen dezelfde instelling én met collega’s van andere bij SURFsharekit aangesloten instellingen.

Open leermaterialen

Met SURFsharekit hebben instellingen de mogelijkheid om leermaterialen met elkaar te delen, geheel open of met een specifieke groep. Deze mogelijkheid wordt vanaf april 2017 verder uitgebreid. In maart 2017 is hiervoor de klankbordgroep Delen van open leermaterialen gestart, met vertegenwoordigers uit verschillende hoger onderwijsinstellingen. SURFsharekit is daardoor niet alleen interessant voor hogescholen, maar voor het hele hoger onderwijs. De dienst is daarom per 1 mei 2017 ook beschikbaar voor universiteiten.

Meer informatie

  • Lees meer over SURFsharekit
  • Neem voor meer informatie contact op met Martine Teirlinck of Dafne Vencken via hki@surfmarket.nl.
  • Voor meer informatie over de klankbordgroep Delen van open leermaterialen neem je contact op met Kirsten Veelo via kirsten.veelo@surfnet.
Laatste wijziging op 06 apr 2017