De toekomst van open access in het hbo is nu

Handreiking voor het implementeren van beleid

13 JUN 2017

Open access bevindt zich in een stroomversnelling. Deelnemers aan het seminar ‘Open access doen we samen’ hebben daarom samen besproken hoe de volgende stappen gezet kunnen worden om open access nog meer in de praktijk te brengen. Het resultaat is nu gepubliceerd in de vorm van een handreiking bij het implementeren van beleid.

Ambitieuze doelen en veel initiatieven

Nederland loopt internationaal voorop door de ambitieuze doelen die zijn gesteld aan open acces-publicaties. Deze zijn in februari 2017 bekrachtigd in het Nationaal Plan Open Science. Het plan beschrijft hoe overheid, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties zich gezamenlijk inzetten om een open en transparant wetenschappelijk proces te creëren.

Open access in het hbo

Ook het hbo heeft zich gecommitteerd aan een aantal van deze open access-ambities. Gremia zoals het Samenwerkingsverband Hogescholenbibliotheken (SHB) maken zich sterk voor bewustwording en informatievoorziening rond open access. Onder meer de Vereniging Hogescholen, regieorgaan SIA, HBO Kennisinfrastructuur, de vereniging van lectoren en SURF zetten zich in om de infrastructuur voor kennisdeling in het praktijkgericht onderzoek. Verschillende hogescholen hebben ambitieus beleid ontwikkeld en werken aan ondersteuning van open access in de praktijk.

Handreiking om open access in het hbo te faciliteren

Suggesties om open access nog beter te faciliteren zijn nu samengevat in de handreiking 'De toekomst van open access is nu'. Deze suggesties komen voort uit de discussies die gevoerd zijn tijdens het seminar ‘Open access doen we samen’ van 27 september 2016. De ideeën zijn afkomstig van onder meer onderzoeksondersteuners, onderzoekers en beleidsmakers. Ze zijn bedoeld als inspiratie voor hogescholen en gremia uit het hbo die bezig zijn met het ontwikkelen of uitvoeren van beleid rond open access. 

Meewerken aan open access in het hbo? 

Wil jij ook aan de slag met open access binnen je instelling? Kun je daar informatie of inspiratie bij gebruiken? Heb jij ideeën over hoe we open access en open science verder kunnen uitbreiden? In de Open Access Week, op 26 oktober 2017, vindt het seminar ‘Verder bouwen aan open science’ plaats. Tijdens dit seminar bespreken we welke acties er ondernomen zijn en hoe we gezamenlijk verder kunnen werken aan open praktijkgericht onderzoek. Tijdens dit seminar wordt ook de HBOAward uitgereikt aan het meest inspirerende initiatief dat open access in het hbo stimuleert. 

Meer informatie

Laatste wijziging op 13 jun 2017