SURF en instellingen werken aan Meerjarenplan 2019-2022

Gezamenlijke ambities en doelstellingen startpunt voor nieuw plan

08 JUN 2017

Hoewel het huidige Meerjarenplan 2015-2018 nog ruim 1,5 jaar van kracht is, zijn we gestart met de voorbereidingen voor het Meerjarenplan 2019-2022. Hierin legt SURF samen met de aangesloten instellingen zijn strategische ambities en meerjarige doelstellingen vast. Het is de basis waarop SURF en de instellingen met elkaar samenwerken.

Analyse trends en omgeving

Nu de oriëntatiefase erop zit, gaan we concreet aan de slag. In de periode juni-augustus starten we met een trend- en omgevingsanalyse. Hoe ziet de omgeving van SURF er over 5 of 10 jaar uit? Wat moeten onze strategische ambities zijn? Welke innovatie is daarvoor nodig? En wat betekent dit voor het dienstenportfolio? De analyse maken we op basis van ongeveer 50 interviews met een diversiteit van leden uit onze doelgroep. Vervolgens schetsen we samen met de leden tijdens een aantal seminars in het najaar van 2017 de eerste contouren van de ambities en doelstellingen, ingedeeld in thema’s. 

Input leden en samenwerkingspartners

In december 2017 bespreken we een eerste versie van het meerjarenplan in de ledenraad. Daarna houden we een brede consultatieronde bij de diverse leden van de coöperatie SURF. Ook vragen we verschillende samenwerkingspartners om input. Een definitieve versie van het SURF Meerjarenplan 2019-2022 leggen we eind mei 2018 aan de ledenraad voor.

Blijf op de hoogte van de vorderingen

Via onze website en SURF Nieuws geven we regelmatig een update over de ontwikkelingen rondom het nieuwe meerjarenplan. Wil je actief bijdragen aan het plan of wil je meer weten? Neem dan contact op met Petra Boezerooy, projectleider Kernteam SURF Meerjarenplan 2019-2022 (zie haar contactgegevens onder aan de pagina).

Meer informatie

Laatste wijziging op 08 jun 2017