Mogelijke start aanbesteding Webhostingdiensten

11 AUG 2017

Om te zorgen dat medewerkers van instellingen websites kunnen maken, start SURFmarket wellicht een Europese aanbesteding voor webhostingdiensten. Hiervoor wordt de interesse nu gepeild.

Behoefte generieke webhostingdienstverlening

Instellingen hebben in het verleden aangegeven dat ze behoefte hebben aan een betrouwbare omgeving waarin daartoe gemachtigde medewerkers, één of meerdere website(s) kunnen maken. Met andere woorden: een generieke webhostingdienstverlening. Daarom heeft SURFnet in 2016 samen met een vijftal instellingen onderzoek gedaan om te bepalen of SURF zelf een clouddienst voor webhosting kan opzetten. 

Besluit tot aanbesteden

De conclusie van dit beoordelingsproces was dat het zelf ontwikkelen van de clouddienst geen meerwaarde heeft ten opzichte van het uit de markt halen van deze dienst. Om toch aan de wens voor webhostingdiensten te kunnen voldoen, hebben we nu gekozen voor een Europees aanbestedingstraject. Dit traject wordt geïnitieerd en verzorgd door SURFmarket, mits hiervoor voldoende animo is. 

Lopende interessepeiling

In juli zijn de instellingen benaderd met de vraag of zij interesse hebben in een dergelijke aanbesteding. Indien er voldoende animo is, zal dit aanbestedingstraject in het najaar van 2017 van start gaan. Het streven is om de raamovereenkomst medio december in te laten gaan. 

Meer informatie

Laatste wijziging op 11 aug 2017