Resultaat Innovation Challenge: prototype apps en nieuwe leerervaringen

14 SEP 2017

De 5 winnaars van de Innovation Challenge kregen de kans om met elk 20.000 euro 6 maanden te experimenteren met nieuwe technologieën in het onderwijs. Zij experimenteerden met Virtual Reality, 360-graden video, Augmented Reality en adaptief leren. Wat hebben deze innovatie-experimenten opgeleverd en wat zijn de lessons learned?

Resultaat: prototype apps en nieuwe leerervaringen
Met de Innovation Challenge werd een impuls aan onderwijsinnovatie geven via innovatielabs van onderwijsinstellingen, juist omdat dat de focus is van dergelijke labs.  Met de Innovaton Challenge wilden we de labs ondersteunen om een bijdrage te leveren aan flexibel en gepersonaliseerd onderwijs.

  • Erasmus Universiteit Rotterdam ontwikkelde een Virtual Reality app voor studenten om te oefenen als advocaat in een virtuele rechtbank. De prototype app wordt nu ingezet voor toekomstige studenten van de universiteit.
  • Fontys Hogescholen ontwikkelde scripts en VR belevenissen waarin echte beroepssituaties in de zorg worden nagebootst. Studenten konden aan de slag met het oefenen van reanimatie in verschillende settingen.
  • Radboud Universiteit Nijmegen experimenteerde met 360-graden video in combinatie met VR. Alle lessons learned zijn samengevat in de publicatie 360 graden video.
  • Universiteit Leiden ontwikkelde een Augmented Reality app waarmee studenten sneller en beter begrip krijgen van lichaamsbewegingen. De bewegingen van de enkel kunnen driedimensionaal geanalyseerd worden en gekoppeld worden aan de eigen lichaamsbewegingen.
  • Hanzehogeschool Groningen ontwikkelde een app die adaptief inspeelt op het niveau van de student. Zo hebben zij adaptief leren geintroduceerd in programmeer en Computational Thinking (CT) vaardigheden onderwijs.
     
  • Meer informatie over de experimenten en links naar de ontwikkelde materialen.

Wil je nog meer informatie of wil je een technologie op een soortgelijke manier inzetten? Neem dan contact op met de projectleiders van de experimenten.

Lessons learned rond het inzetten van nieuwe technologieën

Uit de experimenten kunnen een aantal lessons learned gedestilleerd worden over de toepassing van nieuwe technologieën in onderwijs.

Technologie is niet het doel maar het middel

Niet elke technologie is gelijk passend voor het onderwijs. Denk goed na over de toepassing van de technologie in het onderwijs en wat de toegevoegde waarde kan zijn. Daarnaast is het belangrijk om de technologie niet als geïsoleerde onderwijsactiviteit aan te bieden, maar het te integreren in een onderwijsprogramma.

Werk samen

Een multidisciplinair team is een must. De vertaalslag van het idee naar de technologie is complex, daar heb je experts bij nodig. Werk samen, ga het gesprek aan over verwachtingen, doelen, mogelijkheden, maar ook de beperkingen van de technologie. En vergeet niet de eindgebruiker vanaf het begin erbij te betrekken, zo heeft het product een grotere kans van slagen op afname.

Neem de tijd

Maak voldoende tijd vrij om echt aan de slag te kunnen gaan met een technologie en zorg voor ondersteuning tijdens het experimenteren. Bij het toepassen van een nieuwe techniek moeten in het beginstadium nog veel randvoorwaarden gecreëerd en ingevuld worden. Zet in op het bouwen van een prototype, hierdoor kan je concepten snel visualiseren. Van daaruit ontstaan al snel nieuwe ideeën en kansen.

 

Laatste wijziging op 14 sep 2017