Inschrijving mogelijk voor Europese aanbesteding Virtualisatieproducten 2

02 OKT 2017

Om te zorgen dat onderwijs- en onderzoeksinstellingen de virtualisatieproducten VMWare en Citrix en profile management tools van RES rechtmatig via SURFmarket kunnen afnemen is een Europese aanbesteding Virtualisatieproducten 2 gestart. Inmiddels is een interessepeiling uitgevoerd en heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden.

Aanleiding en inventarisatie aanbesteding Virtualisatieproducten 2

In 2016 heeft SURFmarket een eerste aanbesteding virtualisatieproducten uitgevoerd. Vanuit de instellingen die niet hebben meegedaan met de eerste aanbesteding, blijkt dat er toch behoefte bestaat om VMWare, Citrix en RES rechtmatig via SURFmarket af te kunnen nemen. Daarom is er besloten een tweede aanbesteding te starten. In de zomer van 2017 is een interessepeiling uitgevoerd waar instellingen enthousiast op gereageerd hebben.

Planning en afronding aanbesteding in december 2017

Dinsdag 12 september heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij ge├»nteresseerde instellingen meer informatie hebben ontvangen en de mogelijkheid bestond om dieper op vragen in te gaan. Ook is hier gevraagd een voorkeur qua tijdsplanning aan te geven. Op basis hiervan kiest SURFmarket voor de optie waarbij de aanbesteding half december 2017 afgerond zal zijn. Op basis van deze planning loopt deze aanbesteding precies een jaar achter op de vorige en kunnen instellingen nog in 2017 hun  bestellingen plaatsen. Met deze aanpak komt de compliancy voor 2018 niet in het geding.

Vervolgacties

Instellingen kunnen voor 9 oktober via het deelnameformulier op Mijn SURFmarket aangeven dat zij willen deelnemen aan deze aanbesteding. De sluitingsdatum van deze aanbesteding is 6 oktober, na deze datum kunt u helaas niet meer deelnemen.

Met een aantal deelnemers wordt een kerngroep samengesteld, zodat actief input geleverd kan worden. Na het vaststellen van de totale omvang en inhoud van deze aanbesteding zal de aanbesteding half oktober worden gepubliceerd. De volledige aanbesteding zal in december worden afgerond.

Meer informatie

Laatste wijziging op 18 dec 2017