Marktverkenning Europese aanbesteding Webhostingdiensten

04 OKT 2017

Om te zorgen dat medewerkers van instellingen een eigen website kunnen maken, is SURFmarket een Europese aanbesteding voor webhostingdiensten gestart. De aanbesteding heeft tot doel een contract af te sluiten met één of meerdere marktpartijen die een hoogwaardige en veilige webomgeving bieden.

Behoefte aan generieke webhostingdienstverlening

Instellingen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een generieke webhostingdienstverlening. Daarom heeft SURFnet in 2016 samen met een vijftal instellingen onderzoek gedaan om te bepalen of SURF zelf een clouddienst voor webhosting kan opzetten. Conclusie van het onderzoek was dat er reeds marktpartijen zijn die de gevraagde dienstverlening kunnen leveren. Om die reden is een Europese aanbesteding gestart. 

Marktverkenning

Dinsdag 12 september heeft SURFmarket een informatiebijeenkomst georganiseerd over deze aanbesteding. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat instellingen verschillende wensen hebben omtrent webhosting. SURFmarket toetst in november en december 2017 de initiële uitgangspunten uit het vooronderzoek tijdens een marktverkenning. Zo wordt achterhaald wat er op dit moment aan passende oplossingen beschikbaar is. Op basis van de uitkomsten van deze marktverkenning bepaalt SURFmarket de aanbestedingsstrategie.

SURFmarket zal deze aanbesteding naar verwachting aan het begin van het tweede kwartaal 2018 afronden.  

Meer informatie

Laatste wijziging op 18 dec 2017