Start onderhandeling mededingingsprocedure onafhankelijk marktonderzoek en advies ICT

03 OKT 2017

Om ervoor te zorgen dat onderwijs- en onderzoeksinstellingen beschikken over de mogelijkheid ‘onafhankelijk marktonderzoek inclusief advies ICT’ af te nemen heeft SURFmarket in april een Europese aanbesteding gepubliceerd op TenderNed. De aanbesteding is gestaakt en op dit moment loopt de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Aanbesteding op TenderNed

SURFmarket heeft een openbare ‘Europese aanbesteding Onafhankelijk marktonderzoek en advies ICT’ uitgevoerd naar aanleiding van een inventarisatie onder leden van SURFmarket. Uit de ontvangen informatie bleek dat er behoefte is aan toegang tot een database met informatie over ICT-gerelateerde onderwerpen en onderzoeksrapporten, benchmarks en de mogelijkheid om contact op te nemen met analisten en experts op ICT-gebied.

Deze aanbesteding is op 28 april op TenderNed gepubliceerd. Na het verstrijken van de deadline voor het indienen van inschrijvingen bleek SURFmarket niet voldoende inschrijvingen ontvangen te hebben. Om deze reden heeft SURFmarket de aanbestedingsprocedure moeten staken.

Onderhandelingen

Om toch tot een contract te komen voor de instellingen is een mededingingsprocedure met onderhandeling zonder voorafgaande bekendmaking gestart. Dit betekent dat SURFmarket onderhandelt met de partijen die een inschrijving hebben ingediend en voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen. Deze procedure zal naar alle waarschijnlijkheid in oktober worden afgerond.

Meer informatie

Laatste wijziging op 18 dec 2017