Grip op e-waste: handvatten voor duurzame afvoer van ICT

SURF ondersteunt onderwijsinstellingen met nieuwe publicatie

18 DEC 2017

Universiteiten en hogescholen voeren hun elektrische apparaten (e-waste) op verschillende manieren af. Door deze versnippering is er ruimte voor verbetering. Met het rapport 'Grip op e-waste' ondersteunt SURF onderwijsinstellingen bij de verduurzaming van het hele ICT-afvoerproces.

Circulaire economie

ICT is onmisbaar voor onderwijs en onderzoek. Voor ICT-hardware zijn veel (schaarse) grondstoffen nodig. Na afschrijving krijgen universiteiten en hogescholen te maken met electronic waste (e-waste), afval dat bestaat uit elektrische apparaten. E-waste is dan ook een belangrijk thema voor onderwijsinstellingen. De onlangs gepubliceerde Global E-waste Monitor 2017 laat zien dat e-waste wereldwijd een groeiend probleem is. Voor een circulaire economie wil SURF zoveel mogelijk grondstoffen in de kringloop behouden. Hergebruik is belangrijk, maar ook: optimale inzet van producten, onderdelen en grondstoffen. Met ICT-kennis en -oplossingen wil SURF bijdragen aan duurzaam onderwijs en onderzoek. 

Grip en zicht op e-waste

Het is belangrijk dat universiteiten en hogescholen zicht krijgen op hun e-waste: weten hoeveel elektronica in omloop is, op welke plekken gebruikers deze inzetten en wanneer ze deze afdanken. Hierna kunnen onderwijsinstellingen grip krijgen: controle over de inzameling van afgedankte apparatuur. Bijvoorbeeld via beleidsprikkels. 

Beslisdiagram en praktijkvoorbeelden

Het rapport Grip op e-waste geeft in een helder beslisdiagram de verschillende stappen weer in het proces van afvoer van ICT-hardware. Plus de mogelijkheden om dat (nog) duurzamer en meer circulair te doen. In het rapport staan ook praktijkvoorbeelden van de Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Maastricht. 

Op 4 manieren dragen universiteiten en hogescholen bij aan een circulaire economie:

1. Reparatie en onderhoud
Door onderhoud blijft apparatuur in goede conditie. Mankeert er iets? Dan is reparatie een goede oplossing.  

2. Hergebruik en herverdeling
Apparaat niet meer nodig? Misschien kan een andere afdeling het nog wél gebruiken. 

3. Hergebruik van onderdelen (refurbishment)
Apparatuur laten opknappen of upgraden. Een bedrijf brengt het dan weer terug op de markt. 

4. Recycling
Materialen terugwinnen uit apparatuur om opnieuw in te zetten voor andere producten. 

Energiewinning door afval te verbranden is ook mogelijk, maar hierbij gaan wel materialen verloren. 

Duurzaamheid stimuleren

Met het rapport wil SURF duurzaamheid stimuleren bij onderwijsinstellingen. Door te zorgen voor minder e-waste en circulaire oplossingen voor ICT, voorkomen universiteiten en hogescholen dat hun elektronisch afval belandt op een vuilnisbelt in Afrika. Zo kunnen toekomstige generaties ook een beroep doen op schaarse middelen van onze aarde. 

Download Grip op e-waste: handvatten voor een duurzaam afvoerproces van ICT (pdf)

Laatste wijziging op 13 jun 2018