Aanbod van HPC-trainingen voor onderzoekers uitgebreid

SURFsara wordt PRACE Training Centre

16 MEI 2017

PRACE heeft SURFsara geselecteerd als een van 4 nieuwe PRACE Training Centres (PTC). Dit stelt ons in staat om meer trainingsbijeenkomsten voor high performance computing te organiseren. Hiervan kunnen zowel Nederlandse onderzoekers als onderzoekers uit omliggende landen profiteren.

Wetenschap en bedrijfsleven

Het geeft ons ook de kans om onze trainers verder te bekwamen in het geven van trainingen op een gevorderd niveau. Alle cursussen en materialen zijn in het Engels en de cursussen duren 1 tot 3 dagen. De cursussen worden kosteloos aangeboden aan zowel academische onderzoekers als onderzoekers uit het bedrijfsleven. De PTC trainingsbijeenkomsten beginnen in het academische jaar 2017-2018 en worden aangekondigd op de PRACE eventswebsite.

Geografische spreiding en breedte

PRACE heeft 4 leden geselecteerd als PRACE Training Centre:

  • IT4Innovations, Tsjechië
  • GRNET, Griekenland
  • ICHEC, Ierland
  • SURFsara, Nederland

De PTC’s zijn een aanvulling op de bestaande 6 PRACE Advanced Training Centres. De nieuwe centra zorgen voor een grotere geografische spreiding en een verbreding van het PRACE-trainingsaanbod. De PRACE Advanced Training Centres zijn in 2012 opgezet om state-of-the-art opleidingen te verzorgen, zodat de Europese onderzoekswereld de via PRACE aangeboden compute-infrastructuur kan gebruiken.

Over PRACE

Het Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) is een internationale organisatie zonder winstoogmerk, gezeteld in Brussel. De PRACE-onderzoeksinfrastructuur biedt wetenschappers en onderzoekers uit de Europese universitaire wereld en industrie hoogwaardige rekensystemen van constante wereldklasse. De computersystemen die via PRACE toegankelijk zijn, worden beschikbaar gesteld door vier PRACE-leden (BSC in Spanje, CINECA in Italië, GCS in Duitsland en GENCI in Frankrijk). De uitvoeringsfase van PRACE wordt mogelijk gemaakt met subsidie van het zevende kaderprogramma van de EU en van EU Horizon 2020 – het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.
Meer informatie: www.prace-ri.eu

Laatste wijziging op 15 feb 2018