Tender Europese aanbesteding Mobiele devices gepubliceerd

18 MEI 2017

Aan de aanbesteding voor mobiele devices en daaraan gerelateerde dienstverlening nemen 16 instellingen deel. De tender is begin mei gepubliceerd.

Mobiele telefoons voor instellingen

Tijdens het opstarten van de Europese aanbesteding Mobiele telefonie (data en spraak) werd duidelijk dat de bij SURF aangesloten instellingen ook behoefte hebben aan een aanbesteding voor mobiele telefoons en tablets. Daarom heeft SURFmarket dit aanbestedingstraject voor mobiele devices en gerelateerde dienstverlening opgezet. Er is ondertussen een aanbesteding smartphones uitgewerkt. Voor wat betreft de beperkte groep geïnteresseerde instellingen voor het onderdeel tablets wordt bekeken hoe SURFmarket deze wens kan faciliteren.

Veel deelnemende instellingen

Inmiddels hebben 16 instellingen aangegeven deel te nemen aan dit aanbestedingstraject. De kerngroep, bestaande uit leden van diverse van deze instellingen, heeft de aanbestedingsstukken onder leiding van SURFmarket, opgesteld.

Aanbesteding gepubliceerd

Begin mei is de aanbesteding Mobiele devices - smartphones op TenderNed gepubliceerd. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen de aanbestedingsdocumenten downloaden en vragen stellen naar aanleiding van de aanbestedingsdocumenten. Alle vragen die binnenkomen, worden beantwoord en geanonimiseerd via een Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld via TenderNed.

Vervolg aanbestedingstraject

De geïnteresseerde marktpartijen hebben vervolgens tot en met de uiterste datum van inschrijving de tijd om een inschrijving in te dienen. Na deze datum begint de beoordeling van de inschrijvingen door SURFmarket, in samenspraak met het kernteam.

Ingangsdatum overeenkomst

Zodra de officiële bezwaartermijn van de aanbesteding is verstreken, kan de opdracht definitief worden gegund. Vervolgens wordt de raamovereenkomst ondertekend. Dit zal naar verwachting in juli 2017 plaatsvinden.

Meer informatie

Laatste wijziging op 18 mei 2017