Challenge voor leveranciers: koppel aan de SURF-experimenteer-omgeving van de modulaire digitale leeromgeving

29 MRT 2018

SURF daagt leveranciers uit om te laten zien hoe hun producten bijdragen aan de modulaire digitale leeromgeving door deze aan te sluiten op de SURF-experimenteer-omgeving. In deze omgeving is het mogelijk standaarden en gegevensuitwisseling van applicaties te testen. Stuur je voorstel in voor 1 juni en kom naar de bijeenkomst op 12 april.

Unieke kans

Onderwijsinstellingen kunnen de modulaire leeromgeving die flexibel en persoonlijk onderwijs mogelijk maakt niet alleen ontwikkelen. De leeromgeving moet ook werken met producten uit de markt. Door deel te nemen aan de pilot krijgen leveranciers de unieke kans om hun applicaties up-to-date in te richten en integratievragen van instellingen te kunnen beantwoorden.

SURF-experimenteer-omgeving: standaarden en gegevensuitwisseling testen

SURF daagt leveranciers uit een pilot te doen waarin zij hun applicatie geschikt kunnen maken voor uitwisseling van gegevens binnen de modulaire leeromgeving. Dit kan door een volledige implementatie van de voor het product relevante standaarden (zoals: LTI, xAPI, LIS, OOAPI, SAML/VOOT). SURF biedt een experimenteer-omgeving waarin de standaarden geïmplementeerd en getest kunnen worden. Daarnaast zorgen we voor ondersteuning en dat specificaties voorhanden zijn die ten grondslag liggen aan de gegevensuitwisseling.

Voorwaarden om mee te doen

Om mee te doen moeten leveranciers voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je biedt één of meerdere componenten van de digitale leeromgeving, zoals beschreven in het modulair functioneel model (pdf).
  • Je kan voldoende tijd reserveren voor de implementatie en het testen van de standaarden.
  • Je levert een korte beschrijving van je plan in en een beknopte eindrapportage.
  • Je ondertekent een intentieverklaring.

Doe mee, dien een pilotvoorstel in

We streven naar deelname van 8 tot 10 leveranciers aan de pilot. Om deel te nemen verzoeken wij je om een beknopte beschrijving van je plan in te dienen en om je belangstelling kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar leeromgevingpilots@surfnet.nl.

Meer weten? Kom naar de bijeenkomst van 12 april

Wil je meer weten over de pilots in de modulaire leeromgeving? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst op 12 april. Schrijf je in door een e-mail te sturen naar Lianne van Elk, via lianne.vanelk@surfnet.nl.

Handige data

  • 12 april - Voorlichtingsbijeenkomst over de pilot
  • 1 juni - Uiterste datum om een beschrijving van het plan in te dienen om zeker te zijn van een plek op de Challenge day 2018 (zie hieronder)
  • 14 juni - Gezamenlijke startmiddag met deelnemende leveranciers
  • 30 augustus - Hackathon-middag voor deelnemende leveranciers
  • 27 september - Challenge day

Presentatie op Challenge day 2018

Leveranciers die een pilot uitvoeren, biedt SURF de mogelijkheid een presentatie te verzorgen op de Challenge day 2018 op 27 september in Utrecht. Meer informatie hierover volgt. Zie meer informatie over de Challenge day van vorig jaar.

Achtergrondinformatie

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we je graag naar twee notities over de flexibele en persoonlijke digitale leeromgeving:

Meer informatie

Met vragen over de pilot kun je contact opnemen met lianne.vanelk@surfnet.nl.

Laatste wijziging op 06 mrt 2019