Pilot Science Collaboration Zone: SURF helpt onderzoekers

04 JUL 2018

Om onderzoekers binnen en buiten Nederland goed en veilig te laten samenwerken, werkt SURF aan de Science Collaboration Zone (SCZ). Via SCZ kunnen zij bij onderzoekstools inloggen met hun eigen instellingsaccount en kunnen ze samenwerken met (inter)nationale collega’s. Een aantal instellingen doet mee aan een pilot.

Science Collaboration Zone (SCZ): veilig en goed samenwerken

SCZ zorgt ervoor dat onderzoekers en gasten veilig en goed samen kunnen werken in onderzoek. Door gastgebruik goed te regelen, kunnen onderzoekers van buiten Nederland toegang krijgen tot onderzoekstools en kunnen principal investigators zelf hun teams (laten) beheren. Zo zorgt SCZ ervoor dat zij snel en veilig toegang kunnen regelen, teamleden uit kunnen nodigen, SSH-toegang geregeld wordt, enzovoort. Nu loggen veel onderzoekers met social accounts in of worden relatief dure nulurencontracten gemaakt zodat onderzoekers hun werk kunnen doen. SCZ biedt op termijn een oplossing voor deze dure of onveilige opties.

Pilot gestart

Begin 2018 is SURF met een aantal pilotpartners gestart om samen te onderzoeken hoe de SCZ, die nu nog in ontwikkelingsfase is, kan worden vormgegeven. Dit is niet alleen een wens van de onderzoekers zelf, ook bestuurders van instellingen hebben deze wens. De pilotpartners UvA/HvA, UU, HealthRI, de RUG, VUmc en de Research Cloud willen allemaal de toegang voor onderzoekers beter en veiliger maken. 

PAM Module 

De PAM Module is een van de features die inmiddels binnen het SCZ-project is ontwikkeld. Deze video over inloggen via de PAM Module toont dat een onderzoeker met SSH naar een server gaat, daar een login-link te zien krijgt en vervolgens inlogt met zijn instellingsaccount. Op de wiki-omgeving van SCZ is meer te lezen over de verschillende onderdelen die worden getest in de pilot. 

Meer informatie

Laatste wijziging op 04 jul 2018