13 instellingen doen pilot met edubadges

01 NOV 2018

In vervolg op de proof of concept (PoC), start deze maand de pilot met edubadges. Daarin experimenteren 13 instellingen met het maken en toekennen van badges aan studenten. Hiervoor maken zij gebruik van de badge-infrastructuur, die is verrijkt met nieuwe functionaliteiten waarnaar veel vraag bleek in de PoC. De pilot loopt tot de zomer van 2019.

Doel van de pilot

Het doel van de pilot is het vinden van antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe kan SURF samen met de instellingen het proces van uitgifte en opslag van edubadges organiseren en toekomstvast maken? Het gaat hierbij onder andere om duurzame opslag, de integratie met de leeromgeving en het SIS en een oplossing voor signing van edubadges.
  • Wat zijn de wensen en de behoeften van de partijen die in het edubadge-proces een rol hebben? Denk hierbij aan de instelling als uitgever van de edubadge, de student als de ontvanger en de werkgever en/of andere instelling als raadpleger van de edubadges.
  • Hoe te komen tot een optimale invulling van het edubadge-proces?
  • Welke afspraken zijn er nodig met externe partijen die een rol spelen in het edubadgeproces, zoals bijvoorbeeld DUO?
  • Welke randvoorwaarden moeten verder worden ingevuld om tot eventuele SURF-dienstverlening te komen?
  • Wat kunnen we leren van de ervaringen van de deelnemers tijdens de pilot?

Use cases instellingen

Op de edubadges-wiki vind je de use cases van de 13 instellingen. Daar staat kort beschreven wat zij binnen de pilot gaan doen.

Geleerde lessen proof of concept edubadges

Het doel van de proof of concept was een infrastructuur te bouwen om het maken, uitgeven, ontvangen en valideren van edubadges technisch werkend te krijgen. Van september 2017 tot en met mei 2018 experimenteerden 9 instellingen met het maken en uitgeven van edubadges in een door SURF ontwikkelde infrastructuur. Deze eerste ervaringen met digitale badges in het Nederlandse hoger onderwijs zijn gebundeld in de publicatie ‘Geleerde lessen proof of concept edubadges’.

Over badges

Badges zijn digitale insignes (afbeeldingen), die aantonen dat de ontvanger (een student) over bepaalde kennis of vaardigheden beschikt. Achter de afbeelding bevindt zich niet-kopieerbare en niet-aanpasbare, digitale informatie over de uitgever (de instelling) en de waarde van de badge.

Laatste wijziging op 01 nov 2018