Universiteiten en hogescholen van start met Versnellingsplan

07 NOV 2018

Tijdens de SURF onderwijsdagen zijn de aanvoerders en teams van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT gepresenteerd. In dit vierjarig programma van de Vereniging van Universiteiten, de Vereniging Hogescholen en SURF werken 40 universiteiten en hogescholen samen aan de kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland.

Aan de slag met kansrijke onderwijsthema’s

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen en snel en concreet aan de slag gaan op kansrijke thema’s voor het hoger onderwijs in Nederland. Er wordt een ‘scrum’ aanpak gevolgd: de richting van de ontwikkeling is helder, er zijn een aantal hoofddoelen gesteld, maar de wijze waarop die worden bereikt staat niet van tevoren vast. Het programma biedt een platform waarin initiatieven gedeeld en aangejaagd kunnen worden.

8 versnellingszones

Het Versnellingsplan is opgedeeld in 8 versnellingszones waarbinnen 40 universiteiten en hogescholen samenwerken. Een aanvoerder van één van de instellingen geeft leiding aan een versnellingsteam met vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen. Kijk voor de samenstelling van de versnellingsteams op surf.nl/versnellingsplan.

Maak kennis met de aanvoerders in deze video:

Accept third party cookies to view this content.

De 8 zones met aanvoerders zijn:

  1. Faciliteren en professionaliseren van docenten - Kim Schildkamp (Universiteit Twente)
  2. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren - Ellen van den Berg (Saxion Hogeschool)
  3. Flexibilisering van het onderwijs - Paul den Hertog (Hogeschool van Amsterdam) & Ulrike Wild (Wageningen Universiteit)
  4. Naar digitale (open) leermiddelen - Robert Schuwer (Fontys Hogescholen)
  5. Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata - Theo Bakker (Vrije Universiteit)
  6. Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT - Fleur Prinsen (Hogeschool Rotterdam)
  7. Samenwerking met EdTech - Timo Kos (TU Delft)
  8. Gezamenlijk koersen op versnelling - deze zone start 2019

Meer informatie

Laatste wijziging op 07 nov 2018