27 aanvragen voor stimuleringsregeling Open en online onderwijs

20 DEC 2018

In de vijfde ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs zijn 27 aanvragen ingediend in 2 pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen door 24 instellingen. Met de regeling kunnen hogeronderwijsinstellingen ervaring opdoen met open en online onderwijs. Instellingen hebben in totaal 2.432.780,51 euro aangevraagd.

Pijler Online onderwijs

De pijler Online onderwijs stimuleert instellingen om studenten beter en flexibeler onderwijs aan te bieden door online onderwijselementen te introduceren. Dit jaar stond het thema Online begeleiden van studenten centraal. Binnen deze pijler zijn 15 aanvragen ingediend, door 6 universiteiten en 4 hogescholen.

Pijler Open leermaterialen

De pijler Open leermaterialen is gericht op het delen en hergebruiken van open leermaterialen in vakcommunity’s. De regeling stimuleert instellingen om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen (verder) op te bouwen en te gebruiken. Alleen samenwerkingsverbanden konden aanvragen indienen binnen deze pijler. Er zijn 12 aanvragen ingediend, waarbij in totaal 22 instellingen betrokken zijn, waarvan 9 universiteiten en 13 hogescholen.

Totale financieringsvraag: 2.432.780,51 euro

Binnen elke van de 2 pijlers is een subsidiebudget van 700.000 euro beschikbaar. Instellingen moeten het bedrag dat zij aanvragen matchen met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen. De totale financieringsvraag is 2.432.780,51 euro.

In de pijler Online onderwijs is de financiële bijdrage per project maximaal 100.000 euro. Gemiddeld is hier per project 66.000 euro aangevraagd. De totale financieringsvraag binnen deze pijler bedraagt 991.549 euro, ongeveer 1,4 keer het beschikbare budget.

In de pijler Open leermaterialen is de financiële bijdrage per project maximaal 175.000 euro. Gemiddeld is hier per project 128.000 euro aangevraagd. De totale financieringsvraag binnen deze pijler bedraagt 1.536.772 euro, meer dan 2 keer het beschikbare budget.

Verdere procedure

De beoordelingscommissie onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF maakt een voorselectie. Begin februari kunnen de indieners van de 23 best beoordeelde aanvragen hun voorstel persoonlijk toelichten. Uiterlijk 1 mei 2019 neemt de minister van OCW een besluit over de financiering op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie.

Meer informatie

 

Laatste wijziging op 20 dec 2018